Rektorát - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 23

Stav
NázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Bulharské, ruské a kazašské programy MBA v agrobiznise2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikKZVMP R R
Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience (620856-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-NETWORK)
2020
--Jean MonnetKPTC R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2015-1-SK01-KA107-008717)2015
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
2014
2015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17 (2016-1-SK01-KA103-022138)2016
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18 (2017-1-SK01-KA103-035017)2017
2018
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19 (2018-1-SK01-KA103-045845)20182019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
A. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20 (2019-1-SK01-KA103-060110)
2019
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21 (2020-1-SK01-KA103-077758)
2020
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16 (2015-1-SK01-KA103-008693)
2015
2016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2016-1-SK01-KA107-022346)
2016
2018
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. Bandlerová
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) ( 2017-1-SK01-KA107-035164)
2017
2019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2018-1-SK01-KA107-046092)
2018
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2019-1-SK01-KA107-060126)
2019
2021
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2020-1-SK01-KA107-077779)
2020
2022
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
P. BielikKZVMP R R
2021
--
IROP
R
MBA programy agropodnikania v Bulharsku, Rumunsku a Arménsku20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKZVMP R R
Modernizácia študijných programov - Tadžikistan (P132652)
2016
2016Granty nadáciíP. Bielik
KZVMP R R
Podpora univerzít krajín V4 na ceste k excelentnosti
2016
2016Standard Grants STOP!!!P. BielikKZVMP R R
2020
--
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
D. MoravčíkováKPTC R R
POWER4BIO (818351)
2018
2021
Horizont 2020D. MoravčíkováKPTC R R
Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
2019
--
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
KPTC R R
2019
--
OP Kvalita životného prostrediaRLegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý