Department of EU Policies (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 16

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Agricultural and Environmental Policy of the EU (University book and e-learning systém in English) (025SPU-4/2015)20142016KEGAP. SchwarczDEUP FESRD
Agricultural policy of EU20142017Jean MonetP. SchwarczDEUP FESRD
Effect of the support mechanisms of the Common Agricultural Policy on agricultural land market in Slovakia (1/0876/11)20112013VEGAI. TakáčDEUP FESRD
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!P. SchwarczDEUP FESRD
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018Bilateral cooperationI. TakáčDEUP FESRD
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership20162019EC Tender (Tender Európskej komisie)I. TakáčDEUP FESRD
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)20082011Jean MonetP. SchwarczDEUP FESRD
Framework contract for evaluations of the CAP measures contributing to the general objective of balanced territorial development20162019Granty nadáciíI. TakáčDEUP FESRD
Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl (3/3228/05)20052007KEGAP. FeketeDEUP FESRD
Learning EU at Schools: "European Integration in Slovak Schools" (357581-LLP-2011-SK-AJM-ICS)20122013Jean MonetĽ. RumanovskáDEUP FESRD
Sustainable Food Security- Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security (Horizont 2020, Sustainable Food Security)20152019HorizontP. SchwarczDEUP FESRD
The influence of agricultural holdings and farms association into producer organisations of increasing the competitiveness of agricultural sector (1/0872/13)20132015VEGAP. SchwarczDEUP FESRD
The influence of CAP EU support mechanisms on the market with agricultural land in Slovakia.2017--GA FEŠRRĽ. RumanovskáDEUP FESRD
Vplyv inovatívnych projektov podporovaných z fondov EFPRV na konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji (1/0775/10)20102011VEGAĽ. RumanovskáDEUP FESRD
Vplyv štrukturálnych fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na konkurencieschopnosť subjektov v poľnohospodárstve a celkový rozvoj vidieckej krajiny (0741/06140)20082009GA SPUP. SchwarczDEUP FESRD
24 hours with EU (PO2012/121BTS)20132013EC Tender (Tender Európskej komisie)M. FiľaDEUP FESRDKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected