Katedra európskych politík (FEŠRR) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 16

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Agricultural policy of EU20142017Jean MonetP. SchwarczKEP FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!P. SchwarczKEP FEŠRR
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership20162019EC Tender (Tender Európskej komisie)I. TakáčKEP FEŠRR
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)20082011Jean MonetP. SchwarczKEP FEŠRR
Framework contract for evaluations of the CAP measures contributing to the general objective of balanced territorial development20162019Granty nadáciíI. TakáčKEP FEŠRR
Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl (3/3228/05)20052007KEGAP. FeketeKEP FEŠRR
Learning EU at Schools: "European Integration in Slovak Schools" (357581-LLP-2011-SK-AJM-ICS)20122013Jean MonetĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Poľnohospodárska a environmentálna politika EÚ (učebnica a e-learningový systém v anglickom jazyku) (025SPU-4/2015)20142016KEGAP. SchwarczKEP FEŠRR
Sustainable Food Security- Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security (Horizont 2020, Sustainable Food Security)20152019HorizontP. SchwarczKEP FEŠRR
Vplyv inovatívnych projektov podporovaných z fondov EFPRV na konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji (1/0775/10)20102011VEGAĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0876/11)20112013VEGAI. TakáčKEP FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.2017--GA FEŠRRĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Vplyv štrukturálnych fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na konkurencieschopnosť subjektov v poľnohospodárstve a celkový rozvoj vidieckej krajiny (0741/06140)20082009GA SPUP. SchwarczKEP FEŠRR
Vplyv združovania poľnohospodárskych podnikov a fariem cez odbytové organizácie výrobcov na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora (1/0872/13)20132015VEGAP. SchwarczKEP FEŠRR
24 hodín s EÚ (PO2012/121BTS)20132013EC Tender (Tender Európskej komisie)M. FiľaKEP FEŠRRLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý