Katedra práva (FEŠRR) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 49

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness20152016Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)20092012Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20152015Jean MonetA. Bandlerová
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20162016Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST20152016Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetO. BeňušKPr FEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)20112012VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011GA SPUJ. LazíkováKPr FEŠRR
Energetická politika zemí V4 v oblasti obnovitelných zdrojů20152017Strategic GrantsE. MarišováKPr FEŠRR
eRDI -- Empowering Regional Development and Innovations20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováKPr FEŠRR
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
EU Intellectual Property (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetJ. LazíkováKPr FEŠRR
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)20092010Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES20062007Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
Financial relations in the context of the European law20162019Jean MonetB. PavlíkováKPr FEŠRR
Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja (SK/09/LDV/PRO/01-93230632)20092010Leonardo da VinciL. PalšováKPr FEŠRR
Improving access to and use public sector information20052007Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning20142014Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Jean Monnet Module: "European Union Business Law" (175785-LLP-1-SK-AJM-MO)20102013Jean MonetJ. LazíkováKPr FEŠRR
J.Monnet Chair EU Agrarian Law (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)20112014Jean MonetA. BandlerováKPr FEŠRR
Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôde (1/0708/15)20152017VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups (21730313)20182018Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Lokalizačné faktory a ich priestorový vplyv na rozmiestnenie malých a stredných podnikov (MSP) na príklade Slovenskej a Českej republiky (1/0375/17)20172018VEGAZ. IlkováKPr FEŠRR
Mapping and foresight of agricultural and food research capacity20062007FP6A. BandlerováKPr FEŠRR
Modern Agriculture in Central and Eastern Europe (MSCF-CT-2005-029522)20062010FP6A. BandlerováKPr FEŠRR
New Paradigms of Public Administration Performance in V4 Countries20142017Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0803/2015)20142016VEGAL. PalšováKPr FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0220/18)20182020VEGAL. PalšováKPr FEŠRR
Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcí20162018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. MarišováKPr FEŠRR
Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ (1/3769/06)20062008VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Priestorová optimalizácia výkonu kompetencií samosprávnych jednotiek (APVV-14-0505 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. MarišováKPr FEŠRR
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska20162017GA SPUK. MandalováKPr FEŠRR
Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy. (SK-SRB-2013-0031)20152016Bilaterálna spoluprácaE. MarišováKPr FEŠRR
Rural tourism and cultural history network in Danube region20142015Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Rural tourism programs network (CIII-SK-0505-07-1617)20102022CEEPUSE. MarišováKPr FEŠRR
Slovenská poľnohospodárska politika a jej realizácia v podmienkach Slovenskej repbuliky (0757/06110)20092010GA SPUL. PalšováKPr FEŠRR
Strenghtening V4Ep agricultural extension and advisory system - EU integration model for EaP20152017Flagship projekt STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Support for farmers cooperatives (11/LEI0053-30-CE-0395921/00-42)20102012EC Tender (Tender Európskej komisie)A. BandlerováKPr FEŠRR
Sustainable land management network (564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)20152018Jean MonetA. BandlerováCIP FEŠRR
Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky (1/4649/07)20072009VEGAA. BandlerováKPr FEŠRR
Training on European standards for ecological agricultural production (2006-BG/06/B/F/PP-166012)20062008Leonardo da VinciA. BandlerováKPr FEŠRR
Transversal Entrepreneurial Competencies for Food Safety Professional Services20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováKPr FEŠRR
Tvorba a implementácia TLP (TeachingLearning-Practising) modelu do vzdelávania v oblasti komunálnej politiky a ekonomiky (022TUKE-4/2018 )20172017KEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Variabilná hodnota poľnohospodárskej pôdy (1/0357/08)20082010VEGAJ. LazíkováKPr FEŠRR
Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorov20172021Všeobecné výzvyA. BandlerováKPr FEŠRR
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe20092010Leonardo da VinciE. MarišováKPr FEŠRRLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý