Department of Law (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 57

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness20152015Standard GrantsL. PalšováDL FESRD
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)20092012Jean MonetL. PalšováDL FESRD
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20152015Jean MonetA. Bandlerová
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20162016Jean MonetL. PalšováDL FESRD
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean MonetL. PalšováDL FESRD
Creating a modern university textbook Food Safety (037SPU-4/2014)20142016KEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST20152016= neznámý =E. MarišováDL FESRD
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry2018--Jean MonetO. BeňušDL FESRD
Economic and Legislative Conditions of Competitiveness of the Slovak Spirits Industry20182019VEGAO. BeňušDL FESRD
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)2016--COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováDL FESRD
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)2018--COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováDL FESRD
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011GA SPUJ. LazíkováDL FESRD
Energy policy in V4 countries in the field of renewable sources20152017Strategic GrantsE. MarišováDL FESRD
Enhancing the efficiency of agricultural production in the Slovak Republic through the factors of production20172021General callsA. BandlerováDL FESRD
eRDI -- Empowering Regional Development and Innovations20162018Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. MarišováDL FESRD
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018Bilateral cooperationI. TakáčDEUP FESRD
EU Agrarian Law (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)20112014Jean MonetA. BandlerováDL FESRD
EU Intellectual Property2018--Jean MonetJ. LazíkováDL FESRD
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)20092010Small GrantsE. MarišováDL FESRD
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES20062007Small GrantsE. MarišováDL FESRD
Financial relations in the context of the European law20162019Jean MonetB. PavlíkováDL FESRD
Hodnotenie efektívnosti služieb zamestnanosti na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-0060-12)20132014APVTE. MarišováDL FESRD
Implementácia poľnohospodárskej legislatívy EÚ v oblasti priamych platieb a jej vplyv na poľnohospodárov ako jedných z hlavných aktérov rozvoja vidieka v Nitrianskom kraji (1/0848/10)20102011VEGAL. PalšováDL FESRD
Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja (SK/09/LDV/PRO/01-93230632)20092010Leonardo da VinciL. PalšováDL FESRD
Improving access to and use public sector information20052007= neznámý =E. MarišováDL FESRD
Innovation in Rural Development20132014Leonardo da VinciL. PalšováDL FESRD
Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning20142014Standard GrantsL. PalšováDL FESRD
Jean Monnet Module: "European Union Business Law" (175785-LLP-1-SK-AJM-MO)20102013Jean MonetJ. LazíkováDL FESRD
Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôde (1/0708/15)20152017VEGAE. MarišováDL FESRD
Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups (21730313)2018--Standard GrantsL. PalšováDL FESRD
Localization factors and their impact on the spatial distribution of small and medium-sized enterprises (SMEs) on the example of Slovakia and Czech Republic20172018VEGAZ. IlkováDL FESRD
Mapping and foresight of agricultural and food research capacity20062007FP6A. BandlerováDL FESRD
Modern Agriculture in Central and Eastern Europe (MSCF-CT-2005-029522)20062010FP6A. BandlerováDL FESRD
New Paradigms of Public Administration Performance in V4 Countries20142017= neznámý =E. MarišováDL FESRD
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0803/2015)20142016VEGAL. PalšováDL FESRD
Optimization of spatial performance of municipalities' competences2016--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. MarišováDL FESRD
Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ (1/3769/06)20062008VEGAE. MarišováDL FESRD
Porovnávacie štúdie efektivity verejného obstarávania na Slovensku a v ČR (SK-CZ-0134-11)20122013APVTE. MarišováDL FESRD
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska2016--GA SPUK. MandalováDL FESRD
REVITALIZATION OF SMALL AGRICULTURAL FARMS THROUGH ENERGY CROPS CULTIVATION AND BIOMASS PRODUCTION (SK-SRB-2013-0031)20152016Bilateral cooperationE. MarišováDL FESRD
Rural tourism and cultural history network in Danube region20142015= neznámý =E. MarišováDL FESRD
Rural tourism programs network2010--CEEPUSE. MarišováDL FESRD
Slovenská poľnohospodárska politika a jej realizácia v podmienkach Slovenskej repbuliky (0757/06110)20092010GA SPUL. PalšováDL FESRD
Societal Needs Engaged Suitably by Technologies (Horizont 2020, EURO-6-2015)20152018Horizon 2020E. MarišováDL FESRD
Spatial aspects of the agricultural business2018--VEGAJ. LazíkováDL FESRD
Spatial optimisation of performance of self-governing units' competencies (APVV-14-0505 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. MarišováDL FESRD
Strenghtening V4Ep agricultural extension and advisory system - EU integration model for EaP2015--FlagshipL. PalšováDL FESRD
Support for farmers cooperatives (11/LEI0053-30-CE-0395921/00-42)20102012EC Tender (Tender Európskej komisie)A. BandlerováDL FESRD
Sustainable land management network (564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)20152018Jean MonetA. BandlerováCIP FESRD
Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky (1/4649/07)20072009VEGAA. BandlerováDL FESRD
Teaching-Learning-Practising Model Development and Implementation into Education in the field of Municipal Policy and Economy2017--KEGAE. MarišováDL FESRD
The effectiveness of state bodies administrative procedure in the field of entrepreneurship (1/0514/11)20112012VEGAE. Marišová
The protection of preserving agricultural land in Slovakia2018--VEGAL. PalšováDL FESRD
Training on European standards for ecological agricultural production (2006-BG/06/B/F/PP-166012)20062008Leonardo da VinciA. BandlerováDL FESRD
Transversal Entrepreneurial Competencies for Food Safety Professional Services20152015Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsA. BandlerováDL FESRD
Variabilná hodnota poľnohospodárskej pôdy (1/0357/08)20082010VEGAJ. LazíkováDL FESRD
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe20092010Leonardo da VinciE. MarišováDL FESRDKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected