Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 22

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováDRD FESRD
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováDRD FESRD
Assessment of local government performance (1/0407/18)20182020VEGAJ. BereseckáDRD FESRD
Drivers of the Development of Rural Regions (1/0685/13)20132015VEGAM. FázikováDRD FESRD
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGAJ. JarábkováDRD FESRD
Influence of human and social capital on life quality in rural municipalities (1/0607/10)20102011VEGAM. FázikováDRD FESRD
Inovative bussiness models in rural regions (1/0687/19)20182021VEGAM. MarišDRD FESRD
Institutional environment as a vehicle of development policies in least developed districts (1/0789/18)20182020VEGAK. MelichováDRD FESRD
Integrated courses for local economic development (042SPU-4/2017)20172019KEGAM. ChrenekováDRD FESRD
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGAJ. JarábkováDRD FESRD
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováDRD FESRD
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly20112014APVTM. FázikováDRD FESRD
KRENAR Creative economy - national economic and regional conditions and incentives (APVV-0101-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. FázikováDRD FESRD
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováDRD FESRD
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore20152017Granty nadáciíM. FázikováDRD FESRD
New approaches to teaching local economic and social development (047SPU-4/2018)20182020KEGAM. ChrenekováDRD FESRD
New relationships between producers and consumers of agricultural commodities in metropolitan territories20162016Bilateral cooperationM. FázikováDRD FESRD
Regional dimension of the knowledge economy20082010APVTM. FázikováDRD FESRD
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVTM. FázikováDRD FESRD
Strengthening the knowledge base and innovation capacity within the knowledge triangle in rural areas2017--Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáDRD FESRD
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016Granty nadáciíM. ChrenekováDRD FESRD
The Development of Agritourism as a Tool for Diversification of Economic Activity of Agricultural Entities20162017Bilateral cooperationJ. JarábkováDRD FESRDKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected