Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 30

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)
2018
2018
Zmluva o dielo
J. JarábkováDRD FESRD
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011
Štátne objednávky výskumu a vývoja
M. FázikováDRD FESRD
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)
2015
2015
Zmluva o dielo
M. Fáziková
DRD FESRD
Drivers of the Development of Rural Regions (1/0685/13)
20132015
VEGA
M. FázikováDRD FESRD
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)
2008
2010
VEGA J. JarábkováDRD FESRD
Influence of human and social capital on life quality in rural municipalities (1/0607/10)
2010
2011
VEGA M. Fáziková
DRD FESRD
Inovative bussiness models in rural regions (1/0687/19)
2018
2021
VEGA
DRD FESRD
Institutional environment as a vehicle of development policies in least developed districts (1/0789/18)
2018
2020
VEGA
K. Melichová
DRD FESRD
Integrated courses for local economic development (042SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA
M. ChrenekováDRD FESRD
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)
2014
2016
VEGA
DRD FESRD
2010
2010
EC TenderM. ChrenekováDRD FESRD
20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. Fáziková
DRD FESRD
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
2009
2010Štátne objednávky výskumu a vývojaM. Fáziková
DRD FESRD
Models of social agriculture as an instrument of support to inclusive growth (1/0650/20)
2020
2022
VEGA M. ChrenekováDRD FESRD
Modernizácia miestnej územnej samosprávy2019
2021
OP Ľudské zdroje
J. BereseckáDRD FESRD
Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018) (NI/1-243/2019/SPU)20192019
Zmluva o dielo
J. Jarábková
DRD FESRD
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore
2015
2017
Granty nadácií
M. FázikováDRD FESRD
New approaches to teaching local economic and social development (047SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA
DRD FESRD
20162016
Bilateral cooperation
DRD FESRD
Regional dimension of the knowledge economy
2008
2010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DRD FESRD
Regional dynamics of settlement development in Slovakia (1/0092/21)
2021
--VEGA M. MarišDRD FESRD
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. Fáziková
DRD FESRD
Sharing the knowledge of the actors of the knowledge triangle and innovative forms in teaching the subject of tourism marketing (038SPU4/2021-)
20212023
KEGA
DRD FESRD
Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne (NI/1-23/2020/SPU)
20202020Zmluva o dielo
DRD FESRD
Strengthening the knowledge base and innovation capacity within the knowledge triangle in rural areas2017
2018
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
DRD FESRD
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)
2015
2016Granty nadácií
DRD FESRD
Territorial policy of municipalities to support sustainable development of rural communities (4/2017)
2017
2020
Grant Agency FESRDM. Mariš
DRD FESRD
The Development of Agritourism as a Tool for Diversification of Economic Activity of Agricultural Entities
2016
2017Bilateral cooperationJ. Jarábková
DRD FESRD
Universities and economic development of regions (APVV-14-0512)20152018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DRD FESRD
Virtual image of the tourism region (1/0752/21)
2021
2023VEGA DRD FESRDKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected