Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 27

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. JarábkováDRD FESRD
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováDRD FESRD
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováDRD FESRD
Drivers of the Development of Rural Regions (1/0685/13)20132015VEGA M. FázikováDRD FESRD
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGA J. JarábkováDRD FESRD
Influence of human and social capital on life quality in rural municipalities (1/0607/10)20102011VEGA M. FázikováDRD FESRD
Inovative bussiness models in rural regions (1/0687/19)20182021VEGA M. MarišDRD FESRD
Institutional environment as a vehicle of development policies in least developed districts (1/0789/18)20182020VEGA K. MelichováDRD FESRD
Integrated courses for local economic development (042SPU-4/2017)20172019KEGA M. ChrenekováDRD FESRD
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGA J. JarábkováDRD FESRD
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC TenderM. ChrenekováDRD FESRD
KRENAR Creative economy - national economic and regional conditions and incentives (APVV-0101-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. FázikováDRD FESRD
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováDRD FESRD
Models of social agriculture as an instrument of support to inclusive growth (1/0650/20)20202022VEGA M. ChrenekováDRD FESRD
Modernizácia miestnej územnej samosprávy20192021OP Ľudské zdrojeJ. BereseckáDRD FESRD
Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018) (NI/1-243/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloJ. JarábkováDRD FESRD
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore20152017Granty nadáciíM. FázikováDRD FESRD
New approaches to teaching local economic and social development (047SPU-4/2018)20182020KEGA M. ChrenekováDRD FESRD
New relationships between producers and consumers of agricultural commodities in metropolitan territories20162016Bilateral cooperationM. FázikováDRD FESRD
Regional dimension of the knowledge economy20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. FázikováDRD FESRD
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. FázikováDRD FESRD
Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne (NI/1-23/2020/SPU)20202020Zmluva o dieloJ. JarábkováDRD FESRD
Strengthening the knowledge base and innovation capacity within the knowledge triangle in rural areas20172018Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáDRD FESRD
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016Granty nadáciíM. ChrenekováDRD FESRD
Territorial policy of municipalities to support sustainable development of rural communities (4/2017)20172020Grant Agency FESRDM. MarišDRD FESRD
The Development of Agritourism as a Tool for Diversification of Economic Activity of Agricultural Entities20162017Bilateral cooperationJ. JarábkováDRD FESRD
Universities and economic development of regions (APVV-14-0512)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. FázikováDRD FESRDKey:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected