Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 27

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováDRD FESRD
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 20142015--Zmluva o dieloM. FázikováDRD FESRD
Drivers of the Development of Rural Regions (1/0685/13)20132015VEGAM. FázikováDRD FESRD
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGAJ. JarábkováDRD FESRD
Influence of human and social capital on life quality in rural municipalities (1/0607/10)20102011VEGAM. FázikováDRD FESRD
Inovácia štruktúry a obsahu predmetu Vidiecky cestovný ruch (017/SPU-4/2012)20122014KEGAM. FázikováDRD FESRD
Institutional environment as a vehicle of development policies in least developed districts (1/0789/18)20182020VEGAK. MelichováDRD FESRD
Integrated courses for local economic development20172019KEGAM. ChrenekováDRD FESRD
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGAJ. JarábkováDRD FESRD
Integrovaný študijný program pre rozvoj vidieka (xxx)20112011KEGAM. FázikováDRD FESRD
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováDRD FESRD
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV-0101-10)20112014APVTM. FázikováDRD FESRD
KRENAR Creative economy - national economic and regional conditions and incentives20112014APVTM. FázikováDRD FESRD
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováDRD FESRD
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore2015--= neznámý =M. FázikováDRD FESRD
New approaches to teaching local economic and social development20182020KEGAM. ChrenekováDRD FESRD
New relationships between producers and consumers of agricultural commodities in metropolitan territories20162016Bilateral cooperationM. FázikováDRD FESRD
Regional dimension of the knowledge economy20082010APVTM. FázikováDRD FESRD
Regional dimensions of the knowledge economy20082010APVTM. FázikováDRD FESRD
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVTM. FázikováDRD FESRD
Sociálny kapitál na vidieku (SK-PT-0029-10)20112012APVTV. PetrášováDRD FESRD
Strengthening the knowledge base and innovation capacity within the knowledge triangle in rural areas2017--Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáDRD FESRD
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016= neznámý =M. ChrenekováDRD FESRD
The Development of Agritourism as a Tool for Diversification of Economic Activity of Agricultural Entities20162017Bilateral cooperationJ. JarábkováDRD FESRD
The impact of human and social capital on the quality of life in rural communities20102011VEGAM. FázikováDRD FESRD
Universities and economic development of regions (APVV-14-0512)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. FázikováDRD FESRD
Zvyšovanie konkurencieschopnosti vidieckych a pôdohospodárskych podnikov deverzifikáciou činností a rozvojom partnerstva v modelovom území (1/0504/11)20112012VEGAV. PetrášováDRD FESRDKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected