Department of Public Administration (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 29

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Actual trends in regional and local economy20172018Standard GrantsM. BumbalováDPA FESRD
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území2019--Zmluva o dieloM. ValachDPA FESRD
Anthropogenic impacts on production and quality of surface runoff from small basins in conditions as climate change (1/1170/11)20112013VEGAD. HúskaDPA FESRD
Collaboration activities of the local govemments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV -14-0131)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováDPA FESRD
Collaboration activities of the local self-governments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV-15-0306)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováDPA FESRD
Creation of modern textbooks in Slovak and English language for new study programs (024SPU-4/2017)20172019KEGAM. ValachDPA FESRD
Development strategies for future innovative LAGs20162019HorizontD. HúskaDPA FESRD
Development strategies for future innovative LAGs (21710151)20172018Standard GrantsM. ValachDPA FESRD
Economics and Management of Public Services (031SPU-4/2013)20132014KEGAE. BalážováDPA FESRD
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGAE. BalážováDPA FESRD
EU Approaches to Public Management20162019Jean MonetM. BumbalováDPA FESRD
      EU Approaches to Public Management20172019Jean MonetM. BumbalováDPA FESRD
EU Approaches towards Public Management20152015Jean MonetM. BumbalováDPA FESRD
EU RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničDPA FESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0489/17)20172019VEGAD. HanáčkováDPA FESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0716/18)20182020VEGAD. HanáčkováDPA FESRD
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGAE. BalážováDPA FESRD
Management of local self-government (030SPU-4/2016)20162018KEGAE. BalážováDPA FESRD
Management of local self-governments (018SPU-4/2015)20152017KEGAM. ValachDPA FESRD
Optimization of local fee in waste management of the Slovak Republic20172020GA SPUR. KrajčírováDA FEM
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu20182018štátne objednávky výskumu a vývojaE. BalážováDPA FESRD
Principles of fiscal equivalence in relation to transfered competancies from state to municipalities20142016VEGAV. PapcunováDPA FESRD
Principles of fiscal equivalence in relation to transfered competancies from state to municipalities20142016VEGAV. PapcunováDPA FESRD
The International Conference of PhD. Students "YR NET": Social, Economics and Legal Aspects in Regional Development20112011Small GrantsE. BalážováDPA FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes in Nitra region2020--GA SPUM. ValachDPA FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes (MASAPO) (1/0834/16)20162018VEGAE. BalážováDPA FESRD
Virtual teaching for local self-government administration20112012Standard GrantsD. HúskaDPA FESRD
Virtual teaching for local self-government administration20112012Standard GrantsD. HúskaDPA FESRD
Virtual Teaching of Self-government Administration20112012Standard GrantsD. HúskaDPA FESRDKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected