Department of Public Administration (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 31

StateName
From
Until
Type
Supervisor
Department
Actual trends in regional and local economy
2017
2018
Standard Grants
DPA FESRD
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)
2019
2020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
M. ValachDPA FESRD
Anthropogenic impacts on production and quality of surface runoff from small basins in conditions as climate change (1/1170/11)
2011
2013VEGA D. HúskaDPA FESRD
Collaboration activities of the local govemments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV -14-0131)
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. BalážováDPA FESRD
Collaboration activities of the local self-governments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV-15-0306)
2016
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDPA FESRD
Creation of modern textbooks in Slovak and English language for new study programs (024SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA
M. Valach
DPA FESRD
Development strategies for future innovative LAGs
2016
2019
Horizont 2020DPA FESRD
2017
2018
Standard Grants
DPA FESRD
20132014
KEGA
DPA FESRD
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)2006
2008
VEGA
DPA FESRD
EU Approaches to Public Management
2016
2019
Jean Monnet
DPA FESRD
      EU Approaches to Public Management2017
2019
Jean MonnetM. Bumbalová
DPA FESRD
EU Approaches towards Public Management
2015
2015
Jean MonnetDPA FESRD
EU RYBA
2016
2016
Granty nadácií
M. Cifranič
DPA FESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0489/17)
2017
2019
VEGA
DPA FESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0716/18)
2018
2020
VEGA
DPA FESRD
Innovative Approaches in Local Self-Government (5/2017)
2017
2019Grant Agency FESRDD. HanáčkováDPA FESRD
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)
2015
2017
VEGA DPA FESRD
20212023VEGA M. Valach
DPA FESRD
2016
2018KEGA E. BalážováDPA FESRD
2015
2017
KEGA
DPA FESRD
Optimization of local fee in waste management of the Slovak Republic
2017
2020
SUA Grant Agency
DA FEM
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)
2018
2018Štátne objednávky výskumu a vývojaE. BalážováDPA FESRD
2014
2016
VEGA
DPA FESRD
Principles of fiscal equivalence in relation to transfered competancies from state to municipalities2014
2016
VEGA V. PapcunováDPA FESRD
2011
2011
Small GrantsE. BalážováDPA FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes in Nitra region
20202021
SUA Grant Agency
DPA FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes (MASAPO) (1/0834/16)
20162018VEGA
DPA FESRD
Virtual teaching for local self-government administration
2011
2012
Standard Grants
DPA FESRD
Virtual teaching for local self-government administration
2011
2012
Standard GrantsD. Húska
DPA FESRD
Virtual Teaching of Self-government Administration
2011
2012
Standard Grants
D. Húska
DPA FESRDKey:
Active states:
in progresssubmitted
Inactive states:
completed
rejected