Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 30

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Actual trends in regional and local economy20172018Standard Grants STOP!!!M. BumbalováKVS FEŠRR
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)20192020Štátne objednávky výskumu a vývojaM. ValachKVS FEŠRR
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HúskaKVS FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs20162019Horizont 2020D. HúskaKVS FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs (21710151)20172018Standard Grants STOP!!!M. ValachKVS FEŠRR
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
EU Approaches to Public Management20162019Jean MonnetM. BumbalováKVS FEŠRR
      EU Approaches to Public Management20172019Jean MonnetM. BumbalováKVS FEŠRR
EU Approaches towards Public Management20152015Jean MonnetM. BumbalováKVS FEŠRR
EÚ RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničKVS FEŠRR
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (5/2017)20172019GA FEŠRRD. HanáčkováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. BalážováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. BalážováKVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (018SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ValachKVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (030SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. KrajčírováKÚ FEM
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)20182018Štátne objednávky výskumu a vývojaE. BalážováKVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PapcunováKVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PapcunováKVS FEŠRR
The International Conference of PhD. Students "YR NET": Social, Economics and Legal Aspects in Regional Development20112011Small Grants STOP!!!E. BalážováKVS FEŠRR
Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy (024SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ValachKVS FEŠRR
Virtual Teaching of Self-government Administration20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO) (1/0834/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Využívanie majetku miestnych samospráv v Nitrianskom kraji na podnikanie20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ValachKVS FEŠRRLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý