Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 31

Stav
Název
Od
DoDruh
Garant
Pracoviště
Actual trends in regional and local economy
20172018Standard Grants STOP!!!M. Bumbalová
KVS FEŠRR
20192020Štátne objednávky výskumu a vývojaM. Valach
KVS FEŠRR
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. HúskaKVS FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs20162019
Horizont 2020
KVS FEŠRR
20172018
Standard Grants STOP!!!
M. ValachKVS FEŠRR
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)
20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Balážová
KVS FEŠRR
2013
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVS FEŠRR
EU Approaches to Public Management
2016
2019Jean MonnetM. Bumbalová
KVS FEŠRR
      EU Approaches to Public Management20172019Jean MonnetM. BumbalováKVS FEŠRR
EU Approaches towards Public Management20152015Jean MonnetM. Bumbalová
KVS FEŠRR
EÚ RYBA2016
2016
Granty nadácií
KVS FEŠRR
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. BalážováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (5/2017)20172019
GA FEŠRR
KVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. BalážováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)2016
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KVS FEŠRR
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (030SPU-4/2016)20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Medziobecná spolupráca v podmienkach Slovenskej republiky a jej pozitívne externality (1/0049/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Valach
KVS FEŠRR
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KÚ FEM
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)20182018Štátne objednávky výskumu a vývojaE. Balážová
KVS FEŠRR
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
2011
2011
Small Grants STOP!!!
KVS FEŠRR
Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy (024SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
2011
2012Standard Grants STOP!!!
KVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu
2011
2012
Standard Grants STOP!!!KVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu
2011
2012
Standard Grants STOP!!!
D. Húska
KVS FEŠRR
Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO) (1/0834/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVS FEŠRR
Využívanie majetku miestnych samospráv v Nitrianskom kraji na podnikanie
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVS FEŠRRLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý