Department of Public Administration (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 31

State
NameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
Actual trends in regional and local economy20172018Standard Grants
DPA FESRD
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)2019
2020
Štátne objednávky výskumu a vývojaM. ValachDPA FESRD
Anthropogenic impacts on production and quality of surface runoff from small basins in conditions as climate change (1/1170/11)
2011
2013
VEGA DPA FESRD
Collaboration activities of the local govemments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV -14-0131)20152018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. Balážová
DPA FESRD
Collaboration activities of the local self-governments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV-15-0306)2016
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. Balážová
DPA FESRD
Creation of modern textbooks in Slovak and English language for new study programs (024SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA DPA FESRD
Development strategies for future innovative LAGs
2016
2019
Horizont 2020
D. HúskaDPA FESRD
2017
2018
Standard Grants
DPA FESRD
Economics and Management of Public Services (031SPU-4/2013)20132014
KEGA
E. Balážová
DPA FESRD
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)
2006
2008VEGA E. Balážová
DPA FESRD
EU Approaches to Public Management
2016
2019
Jean Monnet
DPA FESRD
      EU Approaches to Public Management
2017
2019
Jean Monnet
DPA FESRD
EU Approaches towards Public Management
2015
2015Jean MonnetM. BumbalováDPA FESRD
EU RYBA
2016
2016
Granty nadácií
M. CifraničDPA FESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0489/17)
2017
2019
VEGA
D. Hanáčková
DPA FESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0716/18)
20182020
VEGA
D. HanáčkováDPA FESRD
Innovative Approaches in Local Self-Government (5/2017)
2017
2019
Grant Agency FESRDD. Hanáčková
DPA FESRD
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)2015
2017
VEGA
DPA FESRD
Inter-municipal cooperation in the Slovak republic and its positive externalities (1/0049/21)
2021
2023VEGA M. ValachDPA FESRD
2016
2018
KEGA
DPA FESRD
2015
2017KEGA DPA FESRD
Optimization of local fee in waste management of the Slovak Republic2017
2020
SUA Grant Agency DA FEM
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)
2018
2018
Štátne objednávky výskumu a vývoja
E. Balážová
DPA FESRD
Principles of fiscal equivalence in relation to transfered competancies from state to municipalities
2014
2016
VEGA
DPA FESRD
2014
2016
VEGA DPA FESRD
2011
2011
Small Grants
E. Balážová
DPA FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes in Nitra region
2020
2021
SUA Grant Agency M. Valach
DPA FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes (MASAPO) (1/0834/16)
2016
2018
VEGA E. Balážová
DPA FESRD
Virtual teaching for local self-government administration
2011
2012Standard Grants
DPA FESRD
Virtual teaching for local self-government administration
2011
2012
Standard GrantsD. HúskaDPA FESRD
2011
2012
Standard Grants
DPA FESRDKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected