Katedra verejnej správy (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 31

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Aktuálne trendy v regionálnej a miestnej ekonomike
2017
2018
Standard Grants STOP!!!
M. Bumbalová
KVS FEŠRR
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)
2019
2020
Štátne objednávky výskumu a vývojaM. Valach
KVS FEŠRR
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. BalážováKVS FEŠRR
EÚ RYBA
2016
2016
Granty nadácií
KVS FEŠRR
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)
20182020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Hanáčková
KVS FEŠRR
2017
2019
GA FEŠRRD. Hanáčková
KVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. BalážováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)
2016
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. Balážová
KVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (018SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ValachKVS FEŠRR
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVS FEŠRR
2011
2011
Small Grants STOP!!!KVS FEŠRR
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
20172020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
R. Krajčírová
KÚ FEM
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)
2018
2018
Štátne objednávky výskumu a vývoja
E. BalážováKVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Papcunová
KVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PapcunováKVS FEŠRR
Prístup EÚ k verejnej správe20152015Jean MonnetM. Bumbalová
KVS FEŠRR
Prístupy EÚ k verejnému manažmentu
2016
2019
Jean Monnet
KVS FEŠRR
      Prístupy EÚ k verejnému manažmentu20172019
Jean Monnet
KVS FEŠRR
Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS
2016
2019Horizont 2020D. Húska
KVS FEŠRR
Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS (21710151)
2017
2018Standard Grants STOP!!!
KVS FEŠRR
Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy (024SPU-4/2017)
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ValachKVS FEŠRR
2011
2012
Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
2011
2012
Standard Grants STOP!!!
D. Húska
KVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu
2011
2012Standard Grants STOP!!!D. Húska
KVS FEŠRR
Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO) (1/0834/16)
20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Balážová
KVS FEŠRR
Využívanie majetku miestnych samospráv v Nitrianskom kraji na podnikanie2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KVS FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý