Department of Planting Design and Maintenance (FZKI) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 45

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A comprehensive study of selected species of genus Sorbus L. in the Czech Republic and in the Slovak Republic (SK-CZ-2013-0253)20142015Bilateral cooperationM. RačekDPDM FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGAV. PaganováDPDM FZKI
Adaptation of woody plants to salinity, water and thermal stress under conditions of urban environment (1/0458/19)20192021VEGAV. PaganováDPDM FZKI
Autochthonous wild rose's genetic sources, their research and collection in selected Slovak regions. (1/0205/08)20082010VEGAK. RovnáDPDM FZKI
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)20062008VEGAA. JakábováDPDM FZKI
CEEPUS III Scholarship20152015CEEPUSV. PaganováDPDM FZKI
Colourfull urban meadow (Tatrabanka - Kvalita vzdelávania 2018)20182019Granty nadáciíD. HillováDPDM FZKI
Determination of the impact of abiotic factors on woody plants in urban areas (VEGA 1/0748/17)20172019VEGAV. PaganováDPDM FZKI
Determination of the impact of abiotic factors on woody plants in urban areas (VEGA 1/0242/18)20182019VEGAV. PaganováDPDM FZKI
Development and implementation of the standards for urban greenery management (003SPU-4/2017)20172019KEGAV. PaganováDPDM FZKI
Ecology and distribution of selected species from the genus Rosa in Slovakia20162017GA SPUL. BakayDPDM FZKI
Ecology and variability of chestnut (Castanea sativa Mill.) in the area of Modrý Kameň (IPA)20142015Granty nadáciíL. BakayDPDM FZKI
Education in the field of proactive urban tree management (007SPU-4/2020)20202022KEGAV. PaganováDPDM FZKI
Ekológia a rozširenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20172019GA SPUL. BakayDPDM FZKI
E-learning in teaching of planting and maintenance of verdure technologies (021SPU-4/2019)20192021KEGAM. RačekDPDM FZKI
gene pool irises20142015Zmluva o dieloM. KnollDPDM FZKI
Green infrastructure approach:linking environmental with social aspects in styudying and managing urban forests (COST FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováDPDM FZKI
Harmful activity of animal pests on woody plants in city environment and possibilities of their regulation2020--GA SPUJ. KollárDPDM FZKI
Harmful activity of insect pests on ornamental woody plants in urban environment and the possibility of their regulation (1/0014/17)20172019VEGAJ. KollárDPDM FZKI
Innovative herbaceous planting design in urban areas20202021GA SPUV. ŠajbidorováDPDM FZKI
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín20192020Granty nadáciíA. GogolákováDPDM FZKI
Interactive experimental garden (035SPU-4/2016)20162018KEGAV. ŠajbidorováDPDM FZKI
KNOWLEDGE CONVERSION FOR ENHANCING MANAGEMENT OF EUROPEAN RIPARIAN ECOSYSTEMS AND SERVICES (COST ACTION CA16208 )20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováDPDM FZKI
Making Green Together! (CE933)20172019InterregD. HillováDPDM FZKI
Mechanizmy adaptability vybraných druhov drevín ako základ ich prirodzenej selekcie (1/3466/06)20062008VEGAV. PaganováDPDM FZKI
Nepôvodné druhy hmyzích škodcov na okrasných drevinách v meniacich sa klimatických podmienkach20132015VEGAJ. KollárDPDM FZKI
Ohrozenosť introdukovaných drevín hmyzími škodcami na Slovensku. (1/0249/08)20082010VEGAV. PaganováDPDM FZKI
Ornamental woody plants damage by insect pests in urban environment (1/0021/16)20162018VEGAJ. KollárDPDM FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape20132013Small GrantsM. RačekDPDM FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape (11340026)20142014Small GrantsM. RačekDPDM FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape (11610088)20162017Small GrantsM. RačekDPDM FZKI
Platform for education in the area of health and care of woody plants (PLATREES)20172017InterregV. PaganováDPDM FZKI
Progran of the lifelong learning for arborists in Slovakia (012SPU-4/2013)20132015KEGAV. PaganováDPDM FZKI
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny -- zmena funkcií v adaptačný potenciál2017--VEGAB. ŠiškaDPDM FZKI
Research of ecological and physiological factors ornamental and fruit species with regard to the apricot and peaches breeding program.20052007Bilateral cooperationA. JakábováDPDM FZKI
Review of historic materials of Hungarian oak taxa with a focus on introgressive hybrids20142014EC Tender (Tender Európskej komisie)L. BakayDPDM FZKI
Study Visits and Study Seminars for Groups of Forein Students to Germany 2019/2020 (DAAD)20192019Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)D. HillováDPDM FZKI
Support in the education of ornamental plant protection and its application in the management of urban greenery20202022KEGAJ. KollárDPDM FZKI
The elaboration of metodical parameters of verdure quality in interior surroundings and verification of its polyfunctionality (1/3468/06)20062008VEGAD. HillováDPDM FZKI
The tree protection during construction - course20182019General callsV. PaganováDPDM FZKI
Výskum a spolupráca pri využívaní nových odrôd, metód pestovania a technológií množenia zo semena okrasných rastlín a vždyzelených drevín, liečivých a aromatických rastlín.20082009Bilateral cooperationK. RovnáDPDM FZKI
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022VEGAJ. LidikováDCH FBFS
Využitie druhov z čeľade Rosaceae v urbanizovanom prostredí20122014VEGAJ. KollárDPDM FZKI
Water-use strategies of the xerophytic woody plants and perennials in urban conditions (1/0246/13)20132015VEGAV. PaganováDPDM FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKIKey:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected