Department of Planting Design and Maintenance (FZKI) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 44

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
A comprehensive study of selected species of genus Sorbus L. in the Czech Republic and in the Slovak Republic (SK-CZ-2013-0253)
20142015Bilateral cooperationDPDM FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGA
DPDM FZKI
Adaptation of woody plants to salinity, water and thermal stress under conditions of urban environment (1/0458/19)
2019
2021
VEGA
V. Paganová
DPDM FZKI
Autochthonous wild rose's genetic sources, their research and collection in selected Slovak regions. (1/0205/08)2008
2010
VEGA
DPDM FZKI
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)
2006
2008
VEGA A. Jakábová
DPDM FZKI
CEEPUS III Scholarship
2015
2015
CEEPUS
DPDM FZKI
Colourfull urban meadow (Tatrabanka - Kvalita vzdelávania 2018)
2018
2019Granty nadáciíDPDM FZKI
Determination of the impact of abiotic factors on woody plants in urban areas (VEGA 1/0748/17)2017
2019
VEGA
V. PaganováDPDM FZKI
Determination of the impact of abiotic factors on woody plants in urban areas (VEGA 1/0242/18)
2018
2019
VEGA V. Paganová
DPDM FZKI
2017
2019
KEGA
DPDM FZKI
Ecology and distribution of selected species from the genus Rosa in Slovakia20162017SUA Grant Agency L. Bakay
DPDM FZKI
Ecology and variability of chestnut (Castanea sativa Mill.) in the area of Modrý Kameň (IPA)20142015
Granty nadácií
L. Bakay
DPDM FZKI
2020
2022
KEGA
DPDM FZKI
Ekológia a rozširenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku
2017
2019
SUA Grant Agency
DPDM FZKI
E-learning in teaching of planting and maintenance of verdure technologies (021SPU-4/2019)
20192021
KEGA
DPDM FZKI
gene pool irises
2014
2015
Zmluva o dielo
DPDM FZKI
Green infrastructure approach:linking environmental with social aspects in styudying and managing urban forests (COST FP1204)
2013
2017COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováDPDM FZKI
Harmful activity of animal pests on woody plants in city environment and possibilities of their regulation
2020
2022SUA Grant Agency
DPDM FZKI
Harmful activity of insect pests on ornamental woody plants in urban environment and the possibility of their regulation (1/0014/17)
20172019VEGA DPDM FZKI
Innovative herbaceous planting design in urban areas
2020
2021
SUA Grant Agency V. Šajbidorová
DPDM FZKI
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín
20192020
Granty nadácií
A. Gogoláková
DPDM FZKI
Interactive experimental garden (035SPU-4/2016)2016
2018
KEGA V. Šajbidorová
DPDM FZKI
KNOWLEDGE CONVERSION FOR ENHANCING MANAGEMENT OF EUROPEAN RIPARIAN ECOSYSTEMS AND SERVICES (COST ACTION CA16208 )
2017
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
V. PaganováDPDM FZKI
Making Green Together! (CE933)
20172019Interreg Central EuropeD. Hillová
DPDM FZKI
Mechanizmy adaptability vybraných druhov drevín ako základ ich prirodzenej selekcie (1/3466/06)
2006
2008
VEGA
DPDM FZKI
Nepôvodné druhy hmyzích škodcov na okrasných drevinách v meniacich sa klimatických podmienkach
2013
2015
VEGA
DPDM FZKI
Ohrozenosť introdukovaných drevín hmyzími škodcami na Slovensku. (1/0249/08)
2008
2010
VEGA
V. Paganová
DPDM FZKI
Ornamental woody plants damage by insect pests in urban environment (1/0021/16)
20162018VEGA J. KollárDPDM FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape
2013
2013
Small GrantsM. Raček
DPDM FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape (11340026)
2014
2014
Small Grants
DPDM FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape (11610088)
2016
2017
Small Grants
DPDM FZKI
Platform for education in the area of health and care of woody plants (PLATREES)2017
2017
InterregDPDM FZKI
Progran of the lifelong learning for arborists in Slovakia (012SPU-4/2013)20132015
KEGA
DPDM FZKI
Research of ecological and physiological factors ornamental and fruit species with regard to the apricot and peaches breeding program.
2005
2007
Bilateral cooperation
DPDM FZKI
Review of historic materials of Hungarian oak taxa with a focus on introgressive hybrids
20142014
EC Tender
DPDM FZKI
Study Visits and Study Seminars for Groups of Forein Students to Germany 2019/2020 (DAAD)2019
2019
Other international projects
DPDM FZKI
Support in the education of ornamental plant protection and its application in the management of urban greenery
2020
2022
KEGA
J. KollárDPDM FZKI
The elaboration of metodical parameters of verdure quality in interior surroundings and verification of its polyfunctionality (1/3468/06)
2006
2008
VEGA D. Hillová
DPDM FZKI
The tree protection during construction - course2018
2019
General calls
V. PaganováDPDM FZKI
Výskum a spolupráca pri využívaní nových odrôd, metód pestovania a technológií množenia zo semena okrasných rastlín a vždyzelených drevín, liečivých a aromatických rastlín.
2008
2009
Bilateral cooperationK. Rovná
DPDM FZKI
2018
2022
VEGA
DCH FBFS
Využitie druhov z čeľade Rosaceae v urbanizovanom prostredí
20122014
VEGA
J. KollárDPDM FZKI
Water-use strategies of the xerophytic woody plants and perennials in urban conditions (1/0246/13)
2013
2015
VEGA
V. PaganováDPDM FZKI
2018
2020
OP Ľudské zdrojeK. Halászová
DFZKI FZKI



Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected