Department of Vegetable Production (FZKI) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 36

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Batatas as less-known vegetable species: a new potential source for production of foodstuffs with increased content of chemoprotective substances (07-GA SPU-16 )20162018SUA Grant Agency M. ŠlosárKZ FZKI
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)20142016VEGA M. ŠlosárKZ FZKI
Biologically active components of non-traditional and traditional marginal crops (0415-12)20122013General callsA. VollmannováDCH FBFS
Biologically active components of non-traditional and traditional marginal crops and their utilization for preparation of foods with the added value20152019General callsA. VollmannováDCH FBFS
Blooming lake20192019Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Development of Theoretical Knowledge and Practical Skills of Students for Teaching of Subject Vegetable Production20202022KEGA A. AndrejiováKZ FZKI
Ecoclogisation of vegetable production by using of soil biostimulants (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
Enviromental risks of climate change impacts on the quality and the yield of chosen vegetable species (VEGA 1/4408/07)20072009VEGA A. UherKZ FZKI
"European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) " (COST Action CA15136)20152020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Fortification of fruit and vegetable juices with the use of non-traditional horticultural crops (VEGA 1/0625/19)20192021VEGA I. MezeyováKZ FZKI
Horticultural practicum – Support of professional competencies of students in programme Horticulture with a potential impact on the horticulture production in the Slovak Republic (043SPU-4/2019)20192019KEGA M. GolianKZ FZKI
Chill out zone (1679/2018/Prim.)20182018Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov "Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu" pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika (012UKF-4/2019)20192021KEGA I. MezeyováKZ FZKI
Komplexný výskum mulčovacích fólií pre poľnohospodárske aplikácie (APVV-0279-12)20132016General callsM. ŠlosárKZ FZKI
LESSER -- KNOWN SPECIES OF VEGETABLES, MEDICINAL PLANTS AND EDIBLE MUSHROOMS: NEW GROWING TRENDS IN CONTEXT OF V4 COUNTRIES COOPERATION.20162016Visegrad GrantsI. MezeyováKZ FZKI
Mechanisms for increasing of production potential and quality of horticultural crops (1/4416/97)19971999VEGA A. UherKZ FZKI
Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (VEGA 1/0087/17)20172019VEGA M. ŠlosárKZ FZKI
MushROOM20192020Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
New possibilities of using mushrooms by humans20192020Program rozvoja vidieka SR 2014-2020M. GolianKZ FZKI
Overenie možnosti pestovania ibišteka jedlého a ačokči v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na úrodu a kvalitu ich produkcie20202021SUA Grant Agency M. ŠlosárKZ FZKI
Oyster mushroom - a cumulator and a source of significantly biologically active substances (07-GASPU-2018)20192021SUA Grant Agency M. GolianKZ FZKI
Preservation of antioxidant and sensory properties of selected horticultural crops in the technological procedure of juice production. (1/0542/18 )20182020VEGA I. MezeyováKZ FZKI
Research of influence of the differentiated nutrition on the yield creation and the content of bioactive substances in selected vegetable species (VEGA 1/0168/11)20112013VEGA A. UherKZ FZKI
Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín (VEGA 1/0105/14)20142016VEGA A. HegedűsováKZ FZKI
Selenium biofortification of horticultural crops in the context of vegetable and fruit juice production with increased content of biologically active substances ( "1/0617/20")20202022VEGA I. MezeyováKZ FZKI
Support of education within the framework of international study program: "International Master of Science in Horticulture"20172019KEGA A. AndrejiováKZ FZKI
Support of education within the framework of international study program: "International Master of Science in Horticulture" (036SPU-4/2018)20182020KEGA A. AndrejiováKZ FZKI
Support of teaching by assessing of horticurtural crops quality20182019Rozvojové projektyM. GolianKZ FZKI
Support of teoretical knowledge and practical skills of students at teaching of obligatory subject "Bioactive substances in horticultural crops" (038SPU-4/2014)20142016KEGA A. AndrejiováKZ FZKI
Štúdium vzťahu abiotických faktorov na vybrané antioxidačné látky v rastlinách (SK-CZ-2013-0210)20142015Bilateral cooperationM. ŠlosárKZ FZKI
The effect of nutrition on the content of bioactive compounds in selected horticultural crops (SK-PL-18-0028)20192020Bilateral cooperationA. AndrejiováKZ FZKI
The use of energy crops for agricultural land remediation (VEGA 1/0318/14)20142016VEGA M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Use of horticultural crops potential on the increasing of useful biomass production (1/7668/20)20002002VEGA A. UherKZ FZKI
Use of remediation technologies in the cultivation of non-toxic horticultural crops (VEGA 1/0015/13)20132014VEGA M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Využitie menej známych druhov záhradníckych plodín na výrobu potravín so zvýšeným obsahom bioaktívnych látok (VEGA 1/0507/16)20162018VEGA M. ŠlosárKZ FZKI
Vývoj remediačných technológií na dlhodobo kontaminovaných pôdach (APVV-0194-12)20132017General callsM. ŠlosárKZ FZKIKey:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected