Faculty of Economics and Management - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 19

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Artificial neural networks prediction of rubber mechanical properties in aged and Nonaged State
Ružiak, Ivan -- Koštial, Pavel -- Jančíková, Zora -- Gajtanská, Milada -- Krišťák, Ľuboš -- Kopal, Ivan -- Polakovič, Peter
Artificial neural networks prediction of rubber mechanical properties in aged and Nonaged State. In Advanced Structured Materials. 78, (2018), p. 27--35. ISSN 1869-8433.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Conventions and stereotypes as key perception factors influencing the choice of selected farm-to-table products
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Conventions and stereotypes as key perception factors influencing the choice of selected farm-to-table products. In Economic policy and EU integration. Durrës: Universiteti Aleksandër Moisiu, 2018, s. 64. ISBN 978-9928-208-57-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Ecological and environmental education as a part of the sustainable development = Ekologická a environmentálna výchova ako súčasť k udržateľnému rozvoju
Šeben Zaťková, Tímea -- Mariničová, Patrícia
Ecological and environmental education as a part of the sustainable development = Ekologická a environmentálna výchova ako súčasť k udržateľnému rozvoju. In Slavonic pedagogical studies journal. 7, 1 (2018), p. 22--40. ISSN 1339-8660.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Food commercial as the effective tool of marketing communication for persuading consumers to buy selected food products
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Food commercial as the effective tool of marketing communication for persuading consumers to buy selected food products. In 2nd international conference on agriculture and life sciences. Tirana: Agricultural University of Tirana, 2018, s. 344. ISBN 978-9928-245-34-2 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Food safety from a consumers´point of view: food quality
Nagyová, Ľudmila -- Golian, Jozef -- Géci, Andrej -- Palkovič, Jozef -- Čapla, Jozef -- Kádeková, Zdenka
Food safety from a consumers´point of view: food quality.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 355--363. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/918.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Food safety from consumer perspective: health safety
Golian, Jozef -- Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Zajác, Peter -- Palkovič, Jozef
Food safety from consumer perspective: health safety.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 313--322. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/917.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Impact of somatic cell count and lameness on the production and composition of ewe's milk
Baranovič, Štefan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Palkovič, Jozef
Impact of somatic cell count and lameness on the production and composition of ewe's milk.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 116--122. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/900.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Manažment obchodnej firmy
Hambálková, Mária -- Lušňáková, Zuzana -- Košičiarová, Ingrida -- Kádeková, Zdenka -- Daňková, Alena -- Mihalčová, Bohuslava
Manažment obchodnej firmy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 228 p. ISBN 978-80-552-1815-1.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Metódy a techniky génových manipulácií
Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Chrenek, Peter -- Chňapek, Milan -- Libantová, Jana -- Matušíková, Ildikó -- Moravčíková, Jana -- Salaj, Ján -- Drábeková, Janka
Metódy a techniky génových manipulácií. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 199 p. ISBN 978-80-552-1805-2.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania
Polička, Marcel -- Šeben Zaťková, Tímea
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania. In Slovenský chov. 23, 4 (2018), p. 40. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Pedagogical process and effective possibilities of modern adult education with the support of digital technologies
Polakovič, Peter -- Półka, Marzena -- Hallová, Marcela
Pedagogical process and effective possibilities of modern adult education with the support of digital technologies. 1. vyd. Warszawa : Main School of Fire Service, 2018. 124 p. ISBN 978-83-88446-95-5.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Production and economic potential of valley meadows under climatic changes
Holúbek, Ivan -- Miko, Marián -- Boháčiková, Andrea -- Holúbek, Rudolf -- Rábek, Tomáš
Produkčný a ekonomický potenciál údolných lúk v podmienkach klimatických zmien = Production and economic potential of valley meadows under climatic changes. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 37--43. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Sensory evaluation of honey by young consumers in Slovakia: pilot testing
Šedík, Peter -- Benda Prokeinová, Renáta -- Horská, Elena
Sensory evaluation of honey by young consumers in Slovakia: pilot testing. In International Day of Science 2018 - economics, management, innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, s. 159--166. ISBN 978-80-7455-069-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Šľachtenie viniča na Slovensku v nedávnej minulosti a v súčasnosti
Poláček, Štefan -- Poláček, Miroslav
Šľachtenie viniča na Slovensku v nedávnej minulosti a v súčasnosti. In Sady a vinice. 13, 2 (2018), p. 64--65. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The impact of biofuels production development in the European Union
Makutenas, Valdemaras -- Miceikiene, Astrida -- Svetlanská, Tatiana -- Turčeková, Natália -- Sauciunas, Tadas
The impact of biofuels production development in the European Union. In Agricultural economics. 64, 4 (2018), p. 170--185. ISSN 0139-570X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The productivity of economics research in Slovakia
Ciaian, Pavel -- Lančarič, Drahoslav -- Pokrivčák, Ján
The productivity of economics research in Slovakia. In Eastern European Economics. 56, 2 (2018), p. 168--200. ISSN 0012-8775.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Veľkovýrobný rozvoj slovenského vinohradníctva a vinárstva v minulosti, jeho súčasný stav a perspektíva
Poláček, Štefan -- Poláček, Miroslav
Veľkovýrobný rozvoj slovenského vinohradníctva a vinárstva v minulosti, jeho súčasný stav a perspektíva. In Sady a vinice. 13, 1 (2018), p. 54--55. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Základy účtovníctva: (zbierka úloh)
Košovská, Iveta -- Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Váryová, Ivana
Základy účtovníctva: (zbierka úloh). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 214 p. ISBN 978-80-552-1807-6.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Zatavme prepad pestovania zeleniny!
Šugrová, Michaela -- Šumichrast, Jozef
Zatavme prepad pestovania zeleniny!. In Roľnícke noviny. 89, 8 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details