Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 158

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A modern approach to product portfolio management for the ICT-industry
Paletta, Matthias
A modern approach to product portfolio management for the ICT-industry. Göttingen  : Cuvillier Verlag. (2019), ISBN 978-3-73698-952-8.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
A new approach to sustainable reporting: responsible communication between company and stakeholders in conditions of Slovak food industry
Holienčinová, Mária -- Nagyová, Ľudmila
A new approach to sustainable reporting: responsible communication between company and stakeholders in conditions of Slovak food industry. In: Smart technology trends in industrial and business management. Cham: Springer, 2019. s. 291--301. ISBN 978-3-319-76997-4 (brož.).
kapitola v knihePublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Academic mobility and financial stability: A case Erasmus student exchange program
Kabanbayeva, Gulbakyt -- Gureva, Maria -- Bielik, Peter -- Ostasz, Grzegorz
Academic mobility and financial stability: A case Erasmus student exchange program. In Journal of international studies. 1 (2019), s. 324--337. ISSN 2071-8330.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Horská, Elena
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, s. 50.
článok v zborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Agriculture students´ perceptions towards entrepreneurship and farming: the Slovakian case
Moravčíková, Danka -- Hanová, Martina
Agriculture students´ perceptions towards entrepreneurship and farming: the Slovakian case.  In ESRS 2019 - Rural futures in a complex world Trondheim. Trondheim : Norwegian Center for Rural Research. (2019), s. 266. URL: http://1whgt51045oh2qznq6mm4w5m-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/07/book-of-abstracts-2019-upd-1-2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges.  In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2019), s. 203--213. ISBN 978-80-225-4614-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Ako ťa zachrániť?: rozpoznajte choroby rastlín a škodlivý hmyz a zareagujte správne
prekladOdborné preklady publikácií - knižné; od roku 2013 Odborné preklady publikácií2019Podrobnosti
Ako zvládnuť UNIcert® III - anglický jazyk
Holúbeková, Andrea
Ako zvládnuť UNIcert® III - anglický jazyk. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-552-1976-9.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Aktuálne problémy pri riešení aplikovaných úloh: Actual problems of solving applied tasks
Matušek, Vladimír
Aktuálne problémy pri riešení aplikovaných úloh: Actual problems of solving applied tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 29--34. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/matusek.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies
Beloev, Hristo Ivanov -- Prístavka, Miroslav -- Hrdá, Veronika
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies. 1. vyd. Ruse : Academic Publishing House of the University of Ruse, 2019. 160 s. ISBN 978-954-712-786-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Analysis of the financial situation of agricultural primary production in Slovakia
Bajusová, Zuzana -- Ladvenicová, Jana -- Dobošová, Ľudmila -- Hupková, Daniela -- Mihálová, Veronika
Analysis of the financial situation of agricultural primary production in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 40. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles
Záležák, Zoltán -- Bernát, Rastislav -- Kecskés, Norbert
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles.  In DIAGO 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), s. 246--251. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile
Štefániková, Jana -- Nagyová, Veronika -- Hynšt, Matej -- Vietoris, Vladimír -- Martišová, Patrícia -- Nagyová, Ľudmila
Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 262--267. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1294--1297. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Biomlieko - výbero k variabilite obsahových zložiek a formám predaja = Organic milk - variability of substances and forms od sale
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Biomlieko - výbero k variabilite obsahových zložiek a formám predaja = Organic milk - variability of substances and forms od sale. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 53--55. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Biopotraviny v strave vysokoškolských študentov (prípadová štúdia): Biofood in nourishment of university students (case study)
Országhová, Dana -- Fľak, Pavel
Biopotraviny v strave vysokoškolských študentov (prípadová štúdia): Biofood in nourishment of university students (case study).  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 42--50. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/orszaghova-flak.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Business incubation as the driver of regional development
Bullová, Tatiana -- Moravčíková, Danka -- Adamičková, Izabela
Business incubation as the driver of regional development. In Business and entrepreneurial economics BEE. Zahreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2019, s. 68--75.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Comparative assessment of factors determining the decision-making of respondents
Pietriková, Miriam -- Országhová, Dana
Comparative assessment of factors determining the decision-making of respondents.  In Aplimat 2019. Bratislava : Slovenská technická univerzita. (2019), s. 923--931. ISBN 978-80-227-4884-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Comparison of exam results in Mathematics at Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra
Matušek, Vladimír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Comparison of exam results in Mathematics at Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra. In Mathematics in education, research and applications. 5, 2 (2019), s. 78--83. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Consumer behaviour and promotional strategies differences on the market of milk in Turkey and Slovakia
Rybanská, Jana -- Polat, Dogukan -- Nagyová, Ľudmila -- Krivošíková, Alexandra -- Géci, Andrej
Consumer behaviour and promotional strategies differences on the market of milk in Turkey and Slovakia. In 3rd International conference on Food and agricultural economics. Alanya: Alanya Alaaddin Keykubat University, 2019, s. 108--116. ISBN 978-605-81058-1-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Consumer behaviour of selected generations on the milk market
Krivošíková, Alexandra
Consumer behaviour of selected generations on the milk market. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 157. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Consumer behaviour of seniors on the milk market in Slovakia: silver persuading techniques
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej
Consumer behaviour of seniors on the milk market in Slovakia: silver persuading techniques.  In Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019). Považská Bystrica : BCSS. L.L.C. (2019), s. 71. ISBN 978-80-8154-269-5. URL: https://www.csr-pub.eu/files/EMFSA%202019-Proceedings%20of%20abstract%20(1).pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey
Šedík, Peter -- Horská, Elena -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava -- Krasnodębski, Andrzej
Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 18--24. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Consumers´ awareness of food safety
Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej -- Zajác, Peter -- Palkovič, Jozef -- Košičiarová, Ingrida -- Golian, Jozef
Consumers´ awareness of food safety. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 8--17. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Convergence in the information and communication technology industry (ICT-Industry)
Paletta, Matthias
Convergence in the information and communication technology industry (ICT-Industry). In Interdisciplinary journal of research and development. 5, 2 (2019), s. 2410--3411. ISSN 2313-058X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Beňuš, Ondrej -- Čeryová, Dominika
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh)
Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Krajčírová, Renáta
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 62 s. ISBN 978-80-552-2039-0.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Data protection and security in SMEs under enterprise infrastructure
Hallová, Marcela -- Polakovič, Peter -- Šilerová, Edita -- Slováková, Ivana
Data protection and security in SMEs under enterprise infrastructure. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 11, 1 (2019), s. 27--33. ISSN 1804-1930.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Decentralization policies in public administration in Slovakia and the Czech Republic, and their impact on building offices’ scale efficiency
Fandel, Peter -- Marišová, Eleonóra -- Malatinec, Tomáš -- Lichnerová, Ivana
Decentralization policies in public administration in Slovakia and the Czech Republic, and their impact on building offices’ scale efficiency. In Administrative Sciences. 9, 4 (2019), s. 4. ISBN 2076-3387 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Decision-making of students for their professional career in financial and insurance practice
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Pietriková, Miriam -- Kecskés, Norbert
Decision-making of students for their professional career in financial and insurance practice. In Mathematics in education, research and applications. 5, 1 (2019), s. 38--42. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Decision-making process of tomatoes buying in generation Z: case study of Nitra region in the Slovak Republic
Šugrová, Michaela -- Plachý, Marek -- Nagyová, Ľudmila -- Šumichrast, Jozef
Decision-making process of tomatoes buying in generation Z: case study of Nitra region in the Slovak Republic.  In Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019). Považská Bystrica : BCSS. L.L.C. (2019), s. 77. ISBN 978-80-8154-269-5. URL: https://www.csr-pub.eu/files/EMFSA%202019-Proceedings%20of%20abstract%20(1).pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Drábeková, Janka
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 477--481. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Deutschunterricht und sprachliche Erstorientierung für Flüchtlinge und dafür geeignete Lehrwerke
Gálová, Stanislava -- Grežová, Ivana
Deutschunterricht und sprachliche Erstorientierung für Flüchtlinge und dafür geeignete Lehrwerke. In „Willkommen und Abschied“. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2019, s. 145--158. ISBN 978-3-96138-150-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Development of beer industry and craft beer expansion
Pokrivčák, Ján -- Chovanová Supeková, Soňa -- Lančarič, Drahoslav -- Savov, Radovan -- Tóth, Marián -- Vašina, Radoslav
Development of beer industry and craft beer expansion. In Journal of food and nutrition research. 58, 1 (2019), s. 63. ISSN 1336-8672.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Development prospects of e-learning modules at portal of universities
Tóthová, Darina -- Országhová, Dana -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Fabuš, Juraj
Development prospects of e-learning modules at portal of universities. In EDULEARN 19. (2019), s. 6225--6232.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Differential equations in university education
Pechočiak, Tomáš -- Kecskés, Norbert -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Differential equations in university education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 3756--3763. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica"
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona
Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica". In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 94--99. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 532--537. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 532--537. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape
Némethová, Jana -- Hudáková, Monika
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 4 (2019), s. 7649--7666. ISSN 1589-1623.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Economic aspects of consumers’ preferences when buying milk and selected dairy products
Červený, Dávid -- Bajusová, Zuzana -- Both, Lukáš -- Ladvenicová, Jana
Economic aspects of consumers’ preferences when buying milk and selected dairy products. In Mathematics in education, research and applications. 5, 1 (2019), s. 43--52. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn
Gurčík, Ľubomír -- Porhajaš, Viktor -- Červený, Dávid -- Bajusová, Zuzana
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 27--30. ISSN 1338-8339.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn
Gurčík, Ľubomír -- Porhajaš, Viktor -- Červený, Dávid -- Bajusová, Zuzana
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 27--30. ISSN 1338-8339.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Efektívnosť využívania vybraných sociálnych sietí malými farmármi, ktorí ponúkajú lokálne mliečne výrobky na území Slovenska: The efficiency of using social networks by small scale farmers who provide local dairy products in Slovakia
Petriľák, Marek -- Martovič, Matej -- Horská, Elena
Efektívnosť využívania vybraných sociálnych sietí malými farmármi, ktorí ponúkajú lokálne mliečne výrobky na území Slovenska: The efficiency of using social networks by small scale farmers who provide local dairy products in Slovakia.  In Quo vadis massmedia & marketing. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2019), s. 161--168.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Zajác, Peter -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila
Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 675--680. ISSN 1338-0230.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effective teaching methods in the acquisition of vocabulary for specific purposes for students at non-philological universities
Klimentová, Anna -- Klimentová, Katarína
Effective teaching methods in the acquisition of vocabulary for specific purposes for students at non-philological universities. In EDULEARN 19. Valencia: IATED, 2019, s. 4550--4554. ISBN 978-84-09-12031-4.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Effective teaching methods meeting the students´ preferences in acquisition of business english at non-philological universities
Klimentová, Anna -- Klimentová, Katarína
Effective teaching methods meeting the students´ preferences in acquisition of business english at non-philological universities. In ICRE ́19. Lisabon: Escola Superior de Educacao, 2019, s. 340. ISBN 978-972-8969-31-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva
Pechočiaková Svitačová, Eva -- Pechočiak, Tomáš
Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva. In Academia. 30, 2 (2019), s. 4--15. ISSN 1335-5864.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ekogramotnosť podnikateľských subjektov v súčasnom svete - požiadavka či podmienka?
Pechočiaková Svitačová, Eva
Ekogramotnosť podnikateľských subjektov v súčasnom svete - požiadavka či podmienka?. In Aplikovaná etika - Kontext a perspektívy III - ekogramotnosť a ekokriticizmus. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 75--86. ISBN 978-80-8152-714-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Ekonomické prínosy pestovania cukrovej repy na Slovensku = Economic benefits of sugar beet production in Slovakia
Tóth, Marián -- Pokrivčák, Ján
Ekonomické prínosy pestovania cukrovej repy na Slovensku = Economic benefits of sugar beet production in Slovakia. In Listy cukrovarnické a řepařské. 135, 9 (2019), s. 318--321. ISSN 1210-3306.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Ekonomika výroby kvasenej kapusty
Porhajaš, Viktor -- Adamičková, Izabela -- Kuzma, František -- Bánska, Janka
Ekonomika výroby kvasenej kapusty.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 63--68. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise. In Scientific annals of economics and business. 66, 1 (2019), s. 85--10. ISSN 2501-3165.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom prostredí
Pechočiaková Svitačová, Eva
Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom prostredí. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 92 s. ISBN 978-80-552-1964-6.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
EU28 countries`competitiveness and its driving forces
Richterová, Eva -- Richter, Martin -- Sojková, Zlata
EU28 countries`competitiveness and its driving forces. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 232--240. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Evaluation of consumer behavior in the market of selected agricultural commodities in the Slovak republic and the Russian federation
Evteeva, Tatiana Borisovna -- Guziy, Snezhanna -- Rovný, Patrik
Evaluation of consumer behavior in the market of selected agricultural commodities in the Slovak republic and the Russian federation. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 151. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of incomes from enterpreneurship with property of regional self-government
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Papcunová, Viera -- Országhová, Dana
Evaluation of incomes from enterpreneurship with property of regional self-government. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 25. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine
Horská, Elena -- Moroz, Serhiy -- Poláková, Zuzana -- Nagyová, Ľudmila -- Paska, Ihor
Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine. In Equilibrium. 14, 2 (2019), s. 341--357. ISSN 1689-765X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products
Ubrežiová, Iveta -- Kráľová, Tatiana -- Kozáková, Jana
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 538--546. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Finančná a poistná matematika ako súčasť matematického univerzitného vzdelávania: Financial and insurance mathematics as a part of mathematics university education
Hornyák Gregáňová, Radomíra
Finančná a poistná matematika ako súčasť matematického univerzitného vzdelávania: Financial and insurance mathematics as a part of mathematics university education.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 23--28. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/hornyak-greganova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Food waste challenges in Slovak Republic
Kapsdorferová, Zuzana -- Kadlečíková, Mária -- Ondrušová-Tarinová, Martina
Food waste challenges in Slovak Republic. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 132. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Fruit as a source of antioxidants and trends in its consumption
Durec, Ján -- Kozelová, Dagmar -- Matejková, Eva -- Fikselová, Martina -- Jakabová, Silvia
Fruit as a source of antioxidants and trends in its consumption. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 251--257. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Future managers knowledge and competences in the context of university mathematics education
Országhová, Dana
Future managers knowledge and competences in the context of university mathematics education.  In Modern technologies in education. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. (2019), s. 84--105. ISBN 978-83-946765-5-1. URL: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/mono2019_2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia
Ubrežiová, Iveta -- Urbánová, Mária -- Kozáková, Jana -- Kráľová, Tatiana
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 720--729. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks
Drábeková, Janka
Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 5--11. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/drabekova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Growing role of CSR activities in the area of human resources management and its evaluation using quantitative methods
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária
Growing role of CSR activities in the area of human resources management and its evaluation using quantitative methods. In Mathematics in education, research and applications. 5, 1 (2019), s. 16--29. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Honey: food or medicine? A comparative study between Slovakia and Romania
Šedík, Peter -- Pocol, Cristina Bianca -- Horská, Elena -- Fiore, Mariantonietta
Honey: food or medicine? A comparative study between Slovakia and Romania. In British food journal. 121, 6 (2019), s. 1281--1297. ISSN 0007-070X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Change in economic theory paradigm bases and sustainable economy development
Pechočiaková Svitačová, Eva
Change in economic theory paradigm bases and sustainable economy development. In Global bioethics. Prešov: University of Presov, 2019, s. 6.
článok v zborníkuAbstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Impact of EU policy in legislative changes on increasing bioenergy production in Slovakia
Ďurišová, Eva -- Bielik, Peter -- Urbánová, Mária -- Čeryová, Dominika
Impact of EU policy in legislative changes on increasing bioenergy production in Slovakia. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 37--43. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Impact of foreign direct investments in V4 countries - focus on Slovakia
Urbánová, Mária -- Kozáková, Jana -- Bullová, Tatiana -- Ďurišová, Eva
Impact of foreign direct investments in V4 countries - focus on Slovakia. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 321--328. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Impact of senses of young generation on consumer behaviour (generation Z)
Géci, Andrej
Impact of senses of young generation on consumer behaviour (generation Z). In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 149. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií
Látečková, Anna -- Bigasová, Zuzana -- Škorecová, Emília -- Stabingis, Linas
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 56--62. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Jazykovaja politika Evropejskogo sojuza v ramkach programmy ERASMUS+ na Fakuľtete ekonomiki i menedžmenta v Slovackom seľskochozjajstvennom universitete v Nitre: Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Jazykovaja politika Evropejskogo sojuza v ramkach programmy ERASMUS+ na Fakuľtete ekonomiki i menedžmenta v Slovackom seľskochozjajstvennom universitete v Nitre: Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra. In Sankt-Peterburgskij obrazovateľnyj vestnik. 1 (2019), s. 47--54. ISSN 2587-5973.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kancelária pre projektové a transferové činnosti SPU v Nitre = Office for project and transfer activities at the SUA in Nitra
Moravčíková, Danka
Kancelária pre projektové a transferové činnosti SPU v Nitre = Office for project and transfer activities at the SUA in Nitra. In Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019, s. 73. ISBN 978-80-89965-28-1 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Knowledge of mathematics at the Slovak University of Agriculture in Nitra in the context of history of planar curves
Baraníková, Helena -- Horváthová, Jarmila
Knowledge of mathematics at the Slovak University of Agriculture in Nitra in the context of history of planar curves. In Mathematics in education, research and applications. 5, 2 (2019), s. 69--77. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Kozie mlieko - chuťové a aromatické vlastnosti = Coat milk - taste and aromatic properties
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kozie mlieko - chuťové a aromatické vlastnosti = Coat milk - taste and aromatic properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 59--61. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kozie mlieko - zo selektívneho zastúpenia obsahových zložiek a k niektorým látkam ovplyvňujúcich ich vybrané senzorické vlastnosti = Coat milk - composition of some substances and some content substances which influence sensory properties
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kozie mlieko - zo selektívneho zastúpenia obsahových zložiek a k niektorým látkam ovplyvňujúcich ich vybrané senzorické vlastnosti = Coat milk - composition of some substances and some content substances which influence sensory properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 56--58. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kravské mlieko - k súvislostiam akosti v požiadavkách na smernicu EÚ a k niektorým z aspektov pri získavaní mlieka k ošetreniu mliekarenskému a následným spracovaniam v apeláciách hlavne pre začínajúcich, príležitostných producentov a dodávateľov = Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some aspects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kravské mlieko - k súvislostiam akosti v požiadavkách na smernicu EÚ a k niektorým z aspektov pri získavaní mlieka k ošetreniu mliekarenskému a následným spracovaniam v apeláciách hlavne pre začínajúcich, príležitostných producentov a dodávateľov = Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some aspects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 41--43. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kyslomliečne produkty pre aplikovanie v potrebách gastronoického zužitkovania = Lactic acid products and their application in gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kyslomliečne produkty pre aplikovanie v potrebách gastronoického zužitkovania = Lactic acid products and their application in gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 68--70. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Godočiková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona
Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 83--88. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Marketing tools using by specialized shops, which are selling local and fresh products
Petriľák, Marek -- Janšto, Erik
Marketing tools using by specialized shops, which are selling local and fresh products. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 155. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Matematika s aplikáciami.
Országhová, Dana -- Farkašová, Mária -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Pechočiak, Tomáš -- Matušek, Vladimír -- Kecskés, Norbert -- Drábeková, Janka
Matematika s aplikáciami. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 209 s. ISBN 978-80-552-2046-8.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Mathematical Dungeon: Development of the Serious Game Focused on Geometry
Hosťovecký, Marián -- Fojtlín, Ferdinand -- Janšto, Erik
Mathematical Dungeon: Development of the Serious Game Focused on Geometry. In Advances in Intelligent Systems and Computing. (2019), s. 424--433. ISSN 2194-5357.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Microbiological quality of traditional Slovak cheese
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila -- Zeleňáková, Lucia
Microbiological quality of traditional Slovak cheese. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, s. 48--49.
článok v zborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza"
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Štefániková, Jana -- Felšöciová, Soňa -- Godočiková, Lucia -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza". In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 482--486. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques. In Economic science for rural development. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2019, s. 338--345. ISBN 978-9984-48-321-4 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mliečneč výrobky - probiotické kultúry - spotrebitelia = Milk products - probiotic culture - consumers
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Mliečneč výrobky - probiotické kultúry - spotrebitelia = Milk products - probiotic culture - consumers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 65--67. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Moderné nástroje finančno-ekonomického riadenia poľnohospodárskych podnikov
Dobošová, Ľudmila -- Gurčík, Ľubomír
Moderné nástroje finančno-ekonomického riadenia poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 132 s. ISBN 978-80-552-1999-8.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Motivation as an indispensable part of human resource management
Ubrežiová, Iveta -- Mošaťová, Linda
Motivation as an indispensable part of human resource management. In The Poprad economic and management forum 2019. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2019, s. 208--217. ISBN 978-80-561-0671-6.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Mountain pastures influenced by sheep milk farming in the Carpathians
Novák, Ján -- Horváthová, Jarmila
Mountain pastures influenced by sheep milk farming in the Carpathians. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 112 s. ISBN 978-80-552-2036-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Možnosti využitia CLIL v technických predmetoch na základnej škole
Virághová, Silvia
Možnosti využitia CLIL v technických predmetoch na základnej škole.  In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2019), s. 268--271. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.). URL: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019%20hotovo.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nákladové účtovníctvo
Škorecová, Emília
Nákladové účtovníctvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 s. ISBN 978-80-552-1984-4.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Němcová, Jana -- Berčík, Jakub
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Němcová, Jana -- Berčík, Jakub
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management. In Production Management and Business Development. Leiden: Taylor & Francis Group, 2019, s. 17--20. ISBN 978-1-138-60415-5 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Hrdá, Veronika
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 84 s. ISBN 978-80-552-2029-1.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
O používaní elektronických prostriedkov a nástrojov v matematickom univerzitnom vzdelávaní
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana
O používaní elektronických prostriedkov a nástrojov v matematickom univerzitnom vzdelávaní. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2019. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 12--17. ISBN 978-80-7435-747-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Online software for Erasmus + in European Union
Fabuš, Juraj -- Fabušová, Viktória -- Kremeňová, Iveta -- Tóthová, Darina
Online software for Erasmus + in European Union. In EDULEARN 19. (2019), s. 2894--2900.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Operačný program Efektívna verejná správa v podmiekach regiónov Slovenska: Operational program Effective public administration in conditions of Slovak Regions
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana
Operačný program Efektívna verejná správa v podmiekach regiónov Slovenska: Operational program Effective public administration in conditions of Slovak Regions.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), s. 264--271. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Overview of product portfolio management
Paletta, Matthias
Overview of product portfolio management. Göttingen  : Cuvillier Verlag. (2019), ISBN 978-3-73698-945-0. URL: https://cuvillier.de/de/shop/publications/7985.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Práce zverejnené na internete2019Podrobnosti
Pedagogicko-psychologické jazdenie ako pomoc žiakom so špecifickými potrebami
Černáková, Eleonóra
Pedagogicko-psychologické jazdenie ako pomoc žiakom so špecifickými potrebami. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, s. 78--89. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Podnikanie a farmárčenie v životných stratégiách mládeže = Entrepreneurschip and farming in youth life strategies
Moravčíková, Danka
Podnikanie a farmárčenie v životných stratégiách mládeže = Entrepreneurschip and farming in youth life strategies. In Podoby slobody. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019, s. 20--21. ISBN 978-80-89897-15-5.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Podpora tvorivosti vo vyučovaní odborných predmetov na SOŠ
Černáková, Eleonóra -- Bačíková, Anna
Podpora tvorivosti vo vyučovaní odborných predmetov na SOŠ. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, s. 63--71. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese
Gálová, Stanislava
Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava: Veda, 2019, s. 513--524. ISBN 978-80-224-1732-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Kapsdorferová, Zuzana -- Jacková, Silvia -- Kadlečíková, Mária
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-552-1967-7.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 s. ISBN 978-80-552-1961-5.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
Šeben Zaťková, Tímea
Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, s. 196--210. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Prevalence of yeasts in locally produced cheese
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita
Prevalence of yeasts in locally produced cheese. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 1 (2019), s. 89--94. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Price transmission analyses: the CASE of Slovak Republic milk food vertical
Richter, Martin -- Richterová, Eva
Price transmission analyses: the CASE of Slovak Republic milk food vertical. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 226--231. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Price transmission in the milk supply chain in Slovak Republic
Mihálová, Veronika -- Hupková, Daniela -- Dobošová, Ľudmila -- Bajusová, Zuzana -- Ladvenicová, Jana
Price transmission in the milk supply chain in Slovak Republic.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 185. ISBN 978-83-65605-10-8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion
Gálová, Zdenka -- Palenčárová, Eva -- Špaleková, Andrea -- Rajnincová, Dana -- Drábeková, Janka
Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion. In Journal of food and nutrition research. 58, 3 (2019), s. 266--274. ISSN 1336-8672.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Quantification of pyramid decomposition of return on investment in winery enterprises in Slovakia
Červený, Dávid -- Gurčík, Ľubomír -- Ladvenicová, Jana -- Bajusová, Zuzana
Quantification of pyramid decomposition of return on investment in winery enterprises in Slovakia. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 29--36. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Rybanská, Jana -- Košičiarová, Ingrida -- Nagyová, Ľudmila
Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2019. 139 s. ISBN 978-80-7418-328-7.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Renewable energy sources and economic efficiency of biogas plant
Čeryová, Dominika -- Turčeková, Natália -- Beňuš, Ondrej -- Valentíni, Filip
Renewable energy sources and economic efficiency of biogas plant. In Business and entrepreneurial economics BEE. Zahreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2019, s. 96--101.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Rez a strihanie ovocných drevín: krok za krokom
prekladOdborné preklady publikácií - knižné; od roku 2013 Odborné preklady publikácií2019Podrobnosti
Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní
Šeben Zaťková, Tímea
Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, s. 49--57. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Selected psychological factors as predictors of consumer choice in the milk product market
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Tkáč, Filip
Selected psychological factors as predictors of consumer choice in the milk product market. In Olsztyn Economic Journal. 14, 3 (2019), s. 287--298. ISSN 1897-2721.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Separovateľné diferenciálne rovnice vo vzdelávaní na SPU v Nitre: Separable differential equations in education at SUA Nitra
Pechočiak, Tomáš
Separovateľné diferenciálne rovnice vo vzdelávaní na SPU v Nitre: Separable differential equations in education at SUA Nitra.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 60--65. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/pechociak.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea -- Grežová, Ivana
Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 31--40. ISBN 978-80-552-1968-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Sortiment mliečnych výrovkov - syry - súčasť domácej gastronómie = Milk produkcts - cheese - a part of home gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Sortiment mliečnych výrovkov - syry - súčasť domácej gastronómie = Milk produkcts - cheese - a part of home gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 62--64. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Spoločenská marketingová koncepcia a PR v praxi podnikov
Kádeková, Zdenka
Spoločenská marketingová koncepcia a PR v praxi podnikov. 1. vyd. Praha : Verbum, 2019. 177 s. ISBN 978-80-87800-57-7.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Student´s mathematical knowledge in economics study programs
Országhová, Dana -- Farkašová, Mária -- Drábeková, Janka -- Bulgakov, Volodymyr Mychajlovyč
Student´s mathematical knowledge in economics study programs.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 3303--3309. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia. In Equilibrium. 14, 3 (2019), s. 503--520. ISSN 1689-765X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 164. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Sustainable innovations in context of CSR: sustainable production and consumption
Holotová, Mária -- Horská, Elena -- Holota, Tomáš -- Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Sustainable innovations in context of CSR: sustainable production and consumption. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 30. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019
Berčík, Jakub -- Bajús, Ján -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019. BERČÍK, J. -- BAJÚS, J. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve na Slovensku po vstupe do EÚ a dopady stropovania priamych platieb: Structural changes in Slovak agriculture after joining EU and the effect of capping direct payments
Tóth, Marián
Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve na Slovensku po vstupe do EÚ a dopady stropovania priamych platieb: Structural changes in Slovak agriculture after joining EU and the effect of capping direct payments. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), s. 81--90. ISSN 1338-6336.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language
Országhová, Dana -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Horváthová, Jarmila
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language.  In INTED 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 5200--5205. ISBN 978-84-09-08619-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The economic efficiency of using aroma marketing as a new possibility of in-store communication
Horská, Elena -- Berčík, Jakub -- Holotová, Mária -- Paluchová, Johana
The economic efficiency of using aroma marketing as a new possibility of in-store communication. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 5. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The effect of the selected remediation medium on the cadmium bioavailability in the selected ecosystem in the Southwestern locality of Slovakia
Urminská, Jana -- Tóth, Tomáš -- Benda Prokeinová, Renáta -- Ondrišík, Peter
The effect of the selected remediation medium on the cadmium bioavailability in the selected ecosystem in the Southwestern locality of Slovakia. In Ekológia. 38, 3 (2019), s. 214--224. ISSN 1335-342X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries
Nowiński, Witold -- Haddoud, Mohamed Yacine -- Lančarič, Drahoslav -- Egerová, Dana -- Czeglédi, Csilla
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. In Studies in Higher Education. 44, 2 (2019), s. 361--379. ISBN 0307-5079 (brož.).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The importance of milk and dairy products consumption as a part of rational nutrition
Kubicová, Ľubica -- Predanocyová, Kristína -- Kádeková, Zdenka
The importance of milk and dairy products consumption as a part of rational nutrition. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 234--243. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The influence of information technologies on competitiveness
Šilerová, Edita -- Hennyeyová, Klára -- Rakovský, Vojtěch -- Jarolímek, Jan -- Ulman, Miloš
The influence of information technologies on competitiveness. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 296--304. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The role of Moodle quiz in math education
Drábeková, Janka -- Országhová, Dana
The role of Moodle quiz in math education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 3743--3748. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The social responsibility and innovation activities at the decreasing of food losses with special focus on the sustainable use of the natural resources
Kapsdorferová, Zuzana -- Švikruhová, Petronela -- Kadlečíková, Mária -- Grman, Pavol
The social responsibility and innovation activities at the decreasing of food losses with special focus on the sustainable use of the natural resources. In TASE, M. -- BERBERI, D L. -- BEZHANI, E. -- HARIZI, A. Economic policy and EU integration. Durrës: Universiteti Aleksandër Moisiu, 2019, s. 471--482. ISBN 978-9928-267-19-1 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The status and importance of mathematics in university education
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana -- Kecskés, Norbert
The status and importance of mathematics in university education.  In INTED 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 5236--5240. ISBN 978-84-09-08619-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The use of eye-tracker and face reader as useful consumer neuroscience tools within logo creation
Neomániová, Katarína -- Berčík, Jakub -- Pavelka, Anka
The use of eye-tracker and face reader as useful consumer neuroscience tools within logo creation. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 4 (2019), s. 1061--1070. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The use of Slovak spotted breed in suckler beef system
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Juhás, Peter -- Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Obtulovič, Peter
The use of Slovak spotted breed in suckler beef system. In 7th scientific day of animal breeding in Gödöllő, international conference, 22 November 2019. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 76. ISBN 978-963-269-865-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Training of agribusiness managers in the field of ITC as a reason for increasing competitiveness
Polakovič, Peter -- Hallová, Marcela -- Hennyeyová, Klára -- Šilerová, Edita -- Gerhátová, Galina
Training of agribusiness managers in the field of ITC as a reason for increasing competitiveness. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 201--207. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Trh s mliekom v rámci EÚ predaj surového kravského mlieka - mliečne automaty = Milk market within EU - sale of raw cow milk - milk machines
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Trh s mliekom v rámci EÚ predaj surového kravského mlieka - mliečne automaty = Milk market within EU - sale of raw cow milk - milk machines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 44--46. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Use of Electroencephalography and Face Biometrics for Evaluation of Christmas Aromatic Compounds
Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub -- Benda Prokeinová, Renáta
Use of Electroencephalography and Face Biometrics for Evaluation of Christmas Aromatic Compounds. In People : international journal of social sciences. 5, 1 (2019), s. 609--622. ISBN 2454-5899 online.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Using QFD method in quality management of brewing industry
Savov, Radovan -- Prístavka, Miroslav -- Findura, Pavol
Using QFD method in quality management of brewing industry. In Teka. 19, 1 (2019), s. 37--48. ISSN 1641-7739.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Using the dematel model for the FMEA risk analysis
Bujna, Marián -- Kotus, Martin -- Matušeková, Eva
Using the dematel model for the FMEA risk analysis. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), s. 550--557. ISSN 2657-5450.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
V zahraničí bežné: propagácia domácej zeleniny a komunikácia so spotrebiteľom
Šugrová, Michaela
V zahraničí bežné: propagácia domácej zeleniny a komunikácia so spotrebiteľom. In Roľnícke noviny. 90, 8 (2019), s. 14. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vedenie a motivácia ako atribúty podnikovej kultúry medzinárodnej spoločnosti
Košičiarová, Ingrida
Vedenie a motivácia ako atribúty podnikovej kultúry medzinárodnej spoločnosti. 1. vyd. Praha - Neratovice : Verbum, 2019. 168 s. ISBN 978-80-87800-56-0.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
VET teacher preparation in Slovakia and the new professionals - entrepreneurship trainers for VET
Šeben Zaťková, Tímea -- Ambrozy, Marián
VET teacher preparation in Slovakia and the new professionals - entrepreneurship trainers for VET. In TEM JOURNAL - technology, education, management, informatics. 8, 1 (2019), s. 248--254. ISSN 2217-8309.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Visual understanding of problem and pictures' occurrence in educational process
Rumanová, Lucia -- Drábeková, Janka
Visual understanding of problem and pictures' occurrence in educational process. In TEM JOURNAL - technology, education, management, informatics. 8, 1 (2019), s. 222--227. ISSN 2217-8309.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Vplyv mikroklimatických podmienok na hodnoty triasu koní = The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Moravcová, Ľubomíra -- Maďarová, Ľudmila
Vplyv mikroklimatických podmienok na hodnoty triasu koní = The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 27--31. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv zadĺženosti na rentabilitu poľnohospodárskych podnikov na Slovensku = Impact of indebtedness on the profitability of agricultural enterprises
Rábek, Tomáš -- Tóth, Marián -- Strápeková, Zuzana -- Holúbek, Ivan
Vplyv zadĺženosti na rentabilitu poľnohospodárskych podnikov na Slovensku = Impact of indebtedness on the profitability of agricultural enterprises. In Trendy v podnikání. 8, 4 (2019), s. 4--12. ISSN 1805-0603.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Výberovo k problematike hygieny mlieka = Some aspects of milk hygiene
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Výberovo k problematike hygieny mlieka = Some aspects of milk hygiene. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 47--49. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Výkon kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku v SR a ČR po reforme verejnej správy = The performance of municipal competence in the building order sector in the Slovak Republic and in the Czech Republic after the reform of public administration
Marišová, Eleonóra -- Lichnerová, Ivana -- Malatinec, Tomáš -- Fandel, Peter
Výkon kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku v SR a ČR po reforme verejnej správy = The performance of municipal competence in the building order sector in the Slovak Republic and in the Czech Republic after the reform of public administration. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 8, 2 (2019), s. 32--78. ISSN 1805-3246.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Využitie elektronického panelu pri hodnotení údených parených syrov zo Slovenska: The use of electronic panel for the control of smoked steamed cheese from Slovakia
Hynšt, Matej -- Štefániková, Jana -- Martišová, Patrícia -- Vietoris, Vladimír -- Nagyová, Ľudmila
Využitie elektronického panelu pri hodnotení údených parených syrov zo Slovenska: The use of electronic panel for the control of smoked steamed cheese from Slovakia.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 588--595. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
What is relationship between profits and dividends in agricultural legal entities?
Krajčírová, Renáta -- Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Munk, Michal
What is relationship between profits and dividends in agricultural legal entities?. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 11, 1 (2019), s. 55--64. ISSN 1804-1930.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Wood biomass market development in the Slovak Republic
Horská, Elena -- Loučanová, Erika -- Bielik, Peter -- Kaputa, Vladislav -- Jahnátek, Andrej -- Maťová, Hana -- Paluš, Hubert
Wood biomass market development in the Slovak Republic. In WEENTECH Proceedings in Energy. Coventry: World Energy And Environment Technology Limited, 2018, s. 153--163. ISBN 978-0-9932795-3-9.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Youth - entrepreneurship - farming
Moravčíková, Danka -- Hanová, Martina -- Pechočiaková Svitačová, Eva
Youth - entrepreneurship - farming. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 53. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Z vybraných vplyvov pôsobiacich na zloženie mlieka a k mikrobiológii surového kravského mlieka = Some factors which influence milk composition and microbiology of raw cow milk
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Z vybraných vplyvov pôsobiacich na zloženie mlieka a k mikrobiológii surového kravského mlieka = Some factors which influence milk composition and microbiology of raw cow milk. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 50--52. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Základy účtovníctva
Látečková, Anna
Základy účtovníctva. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 s. ISBN 978-80-552-1973-8.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti