Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBICOVÁ, Ľ. -- PREDANOCYOVÁ, K. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Slovak consumers´ perception of bakery products and their offer in retails. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 24--32. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Slovak consumers´ perception of bakery products and their offer in retails
Autor:
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany:
24
Do strany:
32
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kvalita, potraviny, pekárske výrobky, obchod s potravinami, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)