Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HOLOTOVÁ, M. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- HOLOTA, T. -- NAGYOVÁ, Ľ. Bike sharing: as urban transport solution in a small city. In: Mobility internet of things 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. s. 137--152. ISBN 978-3-030-30910-7 (brož.).

Originální název:
Bike sharing: as urban transport solution in a small city
Autor:
Pracoviště: Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Katedra marketingu a obchodu
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Mobility internet of things 2018
Číslo části:
Od strany:
137
Do strany:
152
Počet stran: 16
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: mobilita (doprava), malé mestá, bicykle, mestská doprava, dopravné prostriedky, cestná doprava
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Mária Holotová, PhD.
Poslední změna:
04.03.2020 11:17 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Mobility internet of things 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. ISBN 978-3-030-30910-7 (brož.).

Originální název:
Mobility internet of things 2018
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: odborná kniha
ISBN:
978-3-030-30910-7 (brož.)
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Springer International Publishing
Místo vydání:
Cham
Stát:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Poslední změna: 04.03.2020 11:17 (Import dat z knihovny)