Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- LENČÉŠOVÁ, S. -- ŠAJBIDOROVÁ, M. -- HRDÁ, V. -- RUMANKO, B. New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 178--188. ISSN 1337-0960.

Originální název:
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia
Autor:
Pracoviště: Katedra manažmentu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
178
Do strany:
188
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: personálny manažment, potraviny, podnikanie, inovácie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)