Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ALEKSEIEVA, K A. -- MELNYK, L V. -- OSTAPCHUK, A D. -- HORSKÁ, E. -- REZNIK, N P. Theoretical and methodological approaches to development of the concept of digital economy. In Test Engineering and Management. 83, (2020), s. 8708--8716. ISSN 0193-4120.

Originální název:
Theoretical and methodological approaches to development of the concept of digital economy
Autor:
Kateryna A. Alekseieva (20%)
Leonid V. Melnyk (20%)
Anatolii D. Ostapchuk (20%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (20%)
N. P. Reznik (20%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Test Engineering and Management
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
83
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany: 8708
Do strany: 8716
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: ekonomika udržateľná, metodika, digitálna ekonomika, udržateľnosť environmentálna
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 13.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Test Engineering and Management. Oakland, The Mattingley Publishing Co., Inc, (Oakland, USA): ISSN 0193-4120.

Originální název: Test Engineering and Management
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0193-4120
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Oakland, The Mattingley Publishing Co., Inc, (Oakland, USA)
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)