Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ALEKSEIEVA, K A. -- MELNYK, L V. -- OSTAPCHUK, A D. -- HORSKÁ, E. -- REZNIK, N P. Theoretical and methodological approaches to development of the concept of digital economy. In Test Engineering and Management. 83, (2020), s. 8708--8716. ISSN 0193-4120.

Originálny názov:
Theoretical and methodological approaches to development of the concept of digital economy
Autor:
Kateryna A. Alekseieva (20%)
Leonid V. Melnyk (20%)
Anatolii D. Ostapchuk (20%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (20%)
N. P. Reznik (20%)
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Test Engineering and Management
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
83
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
8708
Do strany:
8716
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ekonomika udržateľná, metodika, digitálna ekonomika, udržateľnosť environmentálna
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Test Engineering and Management. Oakland, The Mattingley Publishing Co., Inc, (Oakland, USA): ISSN 0193-4120.

Originálny názov:
Test Engineering and Management
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0193-4120
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Oakland, The Mattingley Publishing Co., Inc, (Oakland, USA)
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)