Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYBANSKÁ, J. Potreba vzdelávania spotrebiteľov v oblasti plytvania potravinovými zdrojmi: The need of food waste education of consumers.  In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 188--196. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originální název: Potreba vzdelávania spotrebiteľov v oblasti plytvania potravinovými zdrojmi: The need of food waste education of consumers
Anglický název:
Need of food waste education of consumers
Autor:
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. (100%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Mendelova univerzita
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění: 2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
188
Do strany:
196
Počet stran: 9
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova: slovenština: plytvanie potravinami, vzdelávanie, obchod, spotrebitelia
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originální název:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-702-6
Nakladatel: Mendelova univerzita
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)