Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ORSZÁGHOVÁ, D. -- FĽAK, P. Mathematics competences and skill of students in Bachelor economics Study program: Case study.  In Aplimat 2020. Bratislava : Slovenská technická univerzita. (2020), s. 842--849. ISBN 978-80-227-4884-1.

Originální název:
Mathematics competences and skill of students in Bachelor economics Study program: Case study
Autor:
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (50%)
Pavel Fľak (50%)
Pracoviště: Katedra matematiky
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská technická univerzita
Místo vydání:
Bratislava
Rok zveřejnění: 2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
842
Do strany:
849
Počet stran: 8
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Aplimat 2020
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: bakalárske štúdium, štatistika, testy, matematika, skúšky
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Aplimat 2020. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2020. ISBN 978-80-227-4884-1.

Originální název:
Aplimat 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-227-4884-1
Nakladatel:
Slovenská technická univerzita
Místo vydání:
Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)