Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TREMBOŠOVÁ, M. -- DUBCOVÁ, A. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- CAGÁŇOVÁ, D. Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia. In Wireless networks. 26, (2020), s. 1--11. ISBN 1022-0038.

Originální název:
Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia
Autor: Miroslava Trembošová (25%)
Alena Dubcová (25%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (25%)
Dagmar Cagáňová (25%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Wireless networks
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany: 11
Počet stran:
11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: maloobchod, retailingový marketing
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Wireless networks. DORDRECHT: ISBN 1022-0038.

Originální název:
Wireless networks
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISBN: 1022-0038.
Stát vydavatele:
Místo vydání:
DORDRECHT
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)