Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, D. Poľnohospodárstvo a farmárčenie 4.0. In AGROmagazín. 22, 3 (2020), s. 36--37. ISSN 1335-2261.

Originálny názov:
Poľnohospodárstvo a farmárčenie 4.0
Anglický názov:
Autor: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra spoločenských vied
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
AGROmagazín
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
22
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2020
Od strany:
36
Do strany:
37
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: inteligentné technológie, efektívnosť, poľnohospodárstvo, farmári
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Posledná zmena: 17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

AGROmagazín. ISSN 1335-2261.

Originálny názov:
AGROmagazín
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-2261
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)