Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RYBANSKÁ, J. -- POLÁČEK, M. „Neveselé obrázky“: ako negatívne emócie pomáhajú pri informovaní a učení sa o naliehavých spoločenských témach. In Pedagogica actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020, s. 308--314. ISBN 978-80-572-0045-1 (brož.).

Originálny názov:
„Neveselé obrázky“: ako negatívne emócie pomáhajú pri informovaní a učení sa o naliehavých spoločenských témach
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Pedagogica actualis XI.
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
308
Do strany:
314
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: negatívne emócie, spotrebitelia, spotrebiteľské správanie, environmentálne problémy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Pedagogica actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020. ISBN 978-80-572-0045-1 (brož.).

Originálny názov: Pedagogica actualis XI.
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-572-0045-1 (brož.)
Vydavateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Miesto vydania:
Trnava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)