Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HOLOTOVÁ, M. -- HOLOTA, T. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- POLÁČEK, M. Hodnotenie životného štýlu študentov ana Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 39--61. ISSN 1339-7400.

Originální název: Hodnotenie životného štýlu študentov ana Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Anglický název:
Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Autor: Ing. Mária Holotová, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Holota, PhD. (20%)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (20%)
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (20%)
PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (20%)
Pracoviště:
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Katedra marketingu a obchodu
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany: 39
Do strany:
61
Počet stran:
23
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: študenti, vzdelávanie, životný štýl, stres, voľný čas
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originální název: Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1339-7400
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Kraków
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)