Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLOTOVÁ, M. -- HOLOTA, T. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- POLÁČEK, M. Hodnotenie životného štýlu študentov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 39--61.

Originálny názov: Hodnotenie životného štýlu študentov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Anglický názov: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Autor: Ing. Mária Holotová, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Holota, PhD. (20%)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (20%)
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (20%)
PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (20%)
Pracovisko: Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Katedra marketingu a obchodu
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
39
Do strany:
61
Počet strán: 23
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: študenti, vzdelávanie, životný štýl, stres, voľný čas
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Mária Holotová, PhD.
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originálny názov: Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
978-83-8111-180-5
Vydavateľ:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Miesto vydania:
Kraków
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová: slovenčina: lektori (vzdelávanie), vzdelávanie, virtuálne vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)