Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAŽAROVÁ, M. -- POLÁČEK, M. Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT v edukačnom procese: Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 494--519. ISSN 1339-7400.

Originální název: Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT v edukačnom procese: Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process
Anglický název:
Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process
Autor: Ing. Martina Gažarová, PhD. (50%)
PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (50%)
Pracoviště:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra výživy ľudí
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany: 494
Do strany:
519
Počet stran: 26
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pozornosť, pamäť, zmysly, informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martina Gažarová, PhD.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originální název:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1339-7400
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Kraków
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)