Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAŽAROVÁ, M. -- POLÁČEK, M. Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT v edukačnom procese: Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 494--519.

Originálny názov: Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT v edukačnom procese: Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process
Anglický názov:
Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process
Autor:
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
494
Do strany:
519
Počet strán:
26
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pozornosť, pamäť, zmysly, informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originálny názov:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický názov:
Autor:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
978-83-8111-180-5
Vydavateľ: Towarzystwo Slowakow w Polsce
Miesto vydania:
Kraków
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová:
slovenčina: lektori (vzdelávanie), vzdelávanie, virtuálne vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)