Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAPUSTOVÁ, Z. -- ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. -- ČERYOVÁ, D. Syndróm vyhorenia v práci vysokoškolských učiteľov: Burnout syndrome of university teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 208--225. ISSN 1339-7400.

Originální název: Syndróm vyhorenia v práci vysokoškolských učiteľov: Burnout syndrome of university teachers
Anglický název:
Burnout syndrome of university teachers
Autor:
Pracoviště:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra ekonomiky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany: 208
Do strany:
225
Počet stran: 18
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: syndróm vyhorenia, vysokoškolskí učitelia, stres
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originální název:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický název:
Slovenský název:
Autor: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1339-7400
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Kraków
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)