Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAPUSTOVÁ, Z. -- ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. -- ČERYOVÁ, D. Syndróm vyhorenia v práci vysokoškolských učiteľov: Burnout syndrome of university teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 208--225.

Originálny názov: Syndróm vyhorenia v práci vysokoškolských učiteľov: Burnout syndrome of university teachers
Anglický názov:
Burnout syndrome of university teachers
Autor: Ing. Zuzana Kapustová, PhD. (34%)
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (33%)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (33%)
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra ekonomiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2020
Od strany:
208
Do strany:
225
Počet strán:
18
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: syndróm vyhorenia, vysokoškolskí učitelia, stres
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originálny názov: Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický názov:
Autor:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN: 978-83-8111-180-5
Vydavateľ:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Miesto vydania: Kraków
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová:
slovenčina: lektori (vzdelávanie), vzdelávanie, virtuálne vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)