Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GÉCI, A. Motivácia študentov k účasti na súťaži ŠVOČ - jej príprava a realizácia: Motivation of students to participation in the student competition - its preparation and implementation. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 307--323. ISSN 1339-7400.

Originální název:
Motivácia študentov k účasti na súťaži ŠVOČ - jej príprava a realizácia: Motivation of students to participation in the student competition - its preparation and implementation
Anglický název:
Motivation of students to participation in the student competition - its preparation and implementation
Autor: Ing. Andrej Géci, PhD. (100%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany: 307
Do strany:
323
Počet stran:
17
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: vedecká činnosť, vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí učitelia, vzdelávanie, výučba, motivácia
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Géci, PhD.
Poslední změna: 29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originální název:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1339-7400
Stát vydavatele:
Místo vydání: Kraków
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)