Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOŠIČIAROVÁ, I. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- HOLOTOVÁ, M. -- HOLÚBEK, I. Jazyková príprava na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre - zhodnotenie jej úrovne zo strany absolventov: Language preparation at FEM SUA in Nitra - evaluation of its level by graduates. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 335--359. ISSN 1339-7400.

Originální název:
Jazyková príprava na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre - zhodnotenie jej úrovne zo strany absolventov: Language preparation at FEM SUA in Nitra - evaluation of its level by graduates
Anglický název:
Language preparation at FEM SUA in Nitra - evaluation of its level by graduates
Autor:
Pracoviště:
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Katedra marketingu a obchodu
Katedra financií
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2020
Od strany:
335
Do strany:
359
Počet stran:
25
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: vysokoškolskí študenti, vzdelávanie, výučba, učitelia, cudzie jazyky
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originální název:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1339-7400
Stát vydavatele:
Místo vydání: Kraków
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)