Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KÁDEKOVÁ, Z. -- KUBICOVÁ, Ľ. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- HOLOTOVÁ, M. -- POLÁČEK, M. Vzťah študentov fakulty ekonomiky a manažmentu Sliovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre k predmetu strategický manažment: Attitude of students FEM SUA in Nitra to strategic management course. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 577--603. ISSN 1339-7400.

Originální název:
Vzťah študentov fakulty ekonomiky a manažmentu Sliovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre k predmetu strategický manažment: Attitude of students FEM SUA in Nitra to strategic management course
Anglický název:
Attitude of students FEM SUA in Nitra to strategic management course
Autor:
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (20%)
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. (20%)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (20%)
Ing. Mária Holotová, PhD. (20%)
PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (20%)
Pracoviště:
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Katedra marketingu a obchodu
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
577
Do strany:
603
Počet stran: 27
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: vzdelávanie, výučba, strategický marketing
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originální název:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1339-7400
Stát vydavatele:
Místo vydání: Kraków
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)