Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- LENČÉŠOVÁ, S. -- ŠAJBIDOROVÁ, M. -- HRDÁ, V. -- RUMANKO, B. New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 178--188. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia
Autor:
Pracovisko:
Katedra manažmentu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany:
178
Do strany:
188
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: personálny manažment, potravinárske podniky, inovácie, podnikový manažment
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)