Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GÉCI, A. -- KRIVOŠÍKOVÁ, A. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- CAGÁŇOVÁ, D. Biochemical composition of the hops and quality of the finished beer. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 307--317. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Biochemical composition of the hops and quality of the finished beer
Autor: Ing. Andrej Géci, PhD. (25%)
Ing. Alexandra Krivošíková, PhD. (25%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (25%)
Dagmar Cagáňová
Pracoviště: Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany:
307
Do strany:
317
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kvalita, pivo, chmeľ, biochémia rastlín, chmeliarstvo
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)