Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOŠIČIAROVÁ, I. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- KUBICOVÁ, Ľ. -- PREDANOCYOVÁ, K. -- RYBANSKÁ, J. -- DŽUPINA, M. -- BULANDA, I. Rational and irrational behavior of Slovak consumers in the private label market. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 402--411. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Rational and irrational behavior of Slovak consumers in the private label market
Autor:
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (15%)
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (15%)
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. (15%)
Ing. Kristína Predanocyová, PhD. (15%)
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. (15%)
Milan Džupina (15%)
Ivana Bulanda (10%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
402
Do strany:
411
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: marketing, privátne značky, spotrebitelia, konzumenti, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)