Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOŠIČIAROVÁ, I. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- KUBICOVÁ, Ľ. -- PREDANOCYOVÁ, K. -- RYBANSKÁ, J. -- DŽUPINA, M. -- BULANDA, I. Rational and irrational behavior of Slovak consumers in the private label market. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 402--411. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Rational and irrational behavior of Slovak consumers in the private label market
Autor:
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
402
Do strany: 411
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: marketing, privátne značky, spotrebitelia, konzumenti, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)