Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BERESECKÁ, J. -- SVETLÍKOVÁ, V. Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food. In International Journal for Innovation Education and Research. 8, 5 (2020), s. 222--237. ISSN 2411-3123.

Originální název: Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food
Autor:
Pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International Journal for Innovation Education and Research
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
8
Číslo periodika v rámci svazku: 5
Rok vydání:
2020
Od strany:
222
Do strany:
237
Počet stran: 16
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: gastronomický cestovný ruch, spotrebitelia, destinácie, cestovný ruch
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

International Journal for Innovation Education and Research. Dhaka: ISSN 2411-3123.

Originální název:
International Journal for Innovation Education and Research
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2411-3123
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Dhaka
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 13.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)