Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HOLÚBEK, I. -- KOVÁR, P. -- HRIC, P. -- VOZÁR, Ľ. -- MIKO, M. Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland. In Agrochémia. 60, 1 (2020), s. 13--18. ISSN 1335-2415.

Originální název:
Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland
Anglický název:
The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland
Autor:
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Katedra financií
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Agrochémia
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
60
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
13
Do strany:
18
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ekonomika, produkčný potenciál, lucerna siata
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Agrochémia. ISSN 1335-2415.

Originální název:
Agrochémia
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1335-2415
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
Vydavateľské a edičné stredisko SPU
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
22.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)