Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLÚBEK, I. -- KOVÁR, P. -- HRIC, P. -- VOZÁR, Ľ. -- MIKO, M. Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland. In Agrochémia. 60, 1 (2020), s. 13--18. ISSN 1335-2415.

Originálny názov:
Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland
Anglický názov:
The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland
Autor:
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Katedra financií
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Agrochémia
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
60
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2020
Od strany: 13
Do strany:
18
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ekonomika, produkčný potenciál, lucerna siata
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agrochémia. ISSN 1335-2415.

Originálny názov:
Agrochémia
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-2415
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Vydavateľské a edičné stredisko SPU
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
22.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)