Faculty of Economics and Management - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

BRODŇANOVÁ, R. Sociálne siete ako nástroj na propagáciu poľnohospodárskzch podnikov: Social networks as a promotion tool of agricultural business.  In Quo vadis massmedia & marketing. Trnava & : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), p. 13--19. ISBN 978-80-572-0054-3. URL: https://fmk.sk/download/QuoVadisMarketing2020.pdf.

Original name:
Sociálne siete ako nástroj na propagáciu poľnohospodárskzch podnikov: Social networks as a promotion tool of agricultural business
English name:
Social networks as a promotion tool of agricultural business
Written by (author):
Ing. Rebecca Brodňanová (100%)
Department:
Department of Marketing and Trade
Kind of publication:
článok v elektronickom zdroji
Publisher:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Place of publishing:
Trnava &
Year of release:
2020
URL:
https://fmk.sk/download/QuoVadisMarketing2020.pdf
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page:
13
Up to page:
19
Number of pages:
7
UT code by Web of Science:
Electronic collection: Quo vadis massmedia & marketing
Original language:
Slovak
Publication category:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Key words:
slovak: sociálne siete, priamy predaj, bezobalový predaj, agrárny marketing
Year of submission:
2020
 
Entry made by: Ing. Rebecca Brodňanová
Last change: 06/27/2020 22:20 (Data import from library)

Source specification:

Quo vadis massmedia & marketing. Trnava &: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020. ISBN 978-80-572-0054-3.

Original name:
Quo vadis massmedia & marketing
English name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-572-0054-3
Publisher: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Place of publishing:
Trnava &
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
2020
Last change:
06/27/2020 22:20 (Data import from library)