Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SERENČÉŠ, R. -- LAZORČÁKOVÁ, E. Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu.: Časť 2, Teórie obchodu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 103 s. ISBN 978-80-552-2162-5.

Originálny názov: Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu.: Časť 2, Teórie obchodu
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky
Druh publikácie:
skriptá a učebnice
ISBN: 978-80-552-2162-5
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania: 1
Počet strán:
103
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: obchodná politika, medzinárodný obchod, zahraničný obchod, globalizácia
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)