Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LADVENICOVÁ, J. -- DOBOŠOVÁ, Ľ. -- GURČÍK, Ľ. Finančno-ekonomická analýza: Príklady na cvičenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 92 s. ISBN 978-80-552-2171-7.

Originální název: Finančno-ekonomická analýza: Príklady na cvičenia
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Katedra ekonomiky
Druh publikace:
skripta a učebnice
ISBN:
978-80-552-2171-7
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
92
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: podnikateľské analýzy, finančný manažment, ekonomická analýza, finančné analýzy
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)