Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORSKÁ, E. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- ŠEDÍK, P. -- KIELBASA, P. -- KRASNODĘBSKI, A. Evaluation of cheese packaging graphics design using eye tracking and consumer survey research. In International Journal of Management Cases. 22, 2 (2020), s. 38--45. ISSN 1741-6264.

Originální název:
Evaluation of cheese packaging graphics design using eye tracking and consumer survey research
Autor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (20%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (20%)
Ing. Peter Šedík, PhD. (20%)
Pawel Kielbasa (20%)
Andrzej Krasnodębski (20%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
International Journal of Management Cases
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
22
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany: 38
Do strany:
45
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: syry, balenie potravín, sledovanie pohybu očí, vizualizácia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

International Journal of Management Cases. Darwen: ISSN 1741-6264.

Originální název:
International Journal of Management Cases
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1741-6264
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Darwen
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)