Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HOŠKOVÁ, E. -- RICHTER, M. -- ZENTKOVÁ, I. The influence of income on the consumption expenditures. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 9, 1 (2020), s. 15--18. ISSN 1338-8339.

Originální název: The influence of income on the consumption expenditures
Autor:
Pracoviště:
Katedra ekonomiky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
15
Do strany: 18
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Elena Hošková, PhD.
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. Nitra: ISSN 1338-8339.

Originální název:
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1338-8339
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
Slovak Agricultural University
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)