Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GERE, A. -- HARIZI, A. -- BELLISSIMO, N. -- ROBERTS, D. -- MOSKOWITZ, H R. Creating a mind genomics wiki for non-meat analogs. In Sustainability. 12, 13 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.

Originální název:
Creating a mind genomics wiki for non-meat analogs
Autor:
Attila Gere (20%)
MSc. Ariola Harizi (20%)
Nick Bellissimo (20%)
Derek Roberts (20%)
Howard R. Moskowitz (20%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
12
Číslo periodika v rámci svazku:
13
Rok vydání:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: genomika, alternatívna výživa, alternatívy mäsa, mind-set
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
MSc. Ariola Harizi
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originální název:
Sustainability
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2071-1050
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)