Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GERE, A. -- HARIZI, A. -- BELLISSIMO, N. -- ROBERTS, D. -- MOSKOWITZ, H R. Creating a mind genomics wiki for non-meat analogs. In Sustainability. 12, 13 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.

Originálny názov:
Creating a mind genomics wiki for non-meat analogs
Autor: Attila Gere (20%)
MSc. Ariola Harizi (20%)
Nick Bellissimo (20%)
Derek Roberts (20%)
Howard R. Moskowitz (20%)
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
12
Číslo periodika v rámci zväzku:
13
Rok vydania:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: genomika, alternatívna výživa, alternatívy mäsa, mind-set
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
MSc. Ariola Harizi
Posledná zmena: 24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originálny názov:
Sustainability
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2071-1050
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)