Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- HOZÁKOVÁ, K. -- JUHÁS, P. -- JANÍČEK, M. -- MARGETÍN, M. -- OBTULOVIČ, P. The use of slovak Simmental breed in suckler beef system. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), s. 29--36. ISSN 1786-8440.

Originální název:
The use of slovak Simmental breed in suckler beef system
Autor:
Pracoviště: Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Animal welfare, etológia és tartástechnológia
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
16
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
29
Do strany: 36
Počet stran: 8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: hovädzí dobytok, teľatá, jatočná výťažnosť, simentálsky dobytok
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal welfare, etológia és tartástechnológia. Gödöllő: ISSN 1786-8440.

Originální název:
Animal welfare, etológia és tartástechnológia
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1786-8440
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Gödöllő
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)