Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAZUCHOVÁ, N. -- STÁVKOVÁ, J. -- SIEDLECKA, A. -- NAGYOVÁ, Ľ. Current Aspects of Consumer Behaviour in Central European Countries. In Contributions to Management Science. (2020), ISSN 1431-1941.

Originální název:
Current Aspects of Consumer Behaviour in Central European Countries
Autor:
Naďa Hazuchová (25%)
Jana Stávková (25%)
Agnieszka Siedlecka (25%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Contributions to Management Science
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: udržateľný marketing, zákazníci, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Contributions to Management Science. Basel: ISSN 1431-1941.

Originální název:
Contributions to Management Science
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1431-1941
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)